Tallinna Tehnikaülikool

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) tunnustas koostöös partneritega Ida-Virumaa aasta parimaid ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal. TalTechi Virumaa kolledži  Põlevkivi Kompetensikeskus nomineeriti auhinnale „Ida-Virumaa aasta ettevõtjate sõber 2022“.

sober

„Põlevkivi Kompetentsikeskus on oma tegevusega aidanud kaasa ettevõtluskeskkonna parandamisele, pakkudes teadmuspõhiseid teenuseid ja täites teaduspartneri rolli ühistes arendusprojektides. Viimase aasta jooksul on PKK teenuseid kasutanud 31 erinevat ettevõtet. Oluline on laiemalt teadmussiirde toetamisega seotud tegevus - konverentside ja seminaride läbiviimine, teadus- ja arendustegevuse konsultatsioonid, millest on viimase aasta jooksul saanud tuge 59 ettevõtet,“ kommenteeris TalTechi kolledži direktor Mare Roosileht.

Eraldi võib välja tuua kaks viimase aasta jooksul lõpetatud mahukamat rakendusuuringut:  „Taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine“ (Eesti Energia AS) ja „Pliiakude raskeplasti õlitööstuses kasutamise uuring“ (Ecometal AS). Teenuste kõrgest tasemest annab tunnistust fakt et PKK kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori korralise iga-aastase kliendirahulolu keskmiseks hindeks 2022.a. oli 4,8 (5-palli süsteemis). Samavõrd oluline on laiemalt teadmussiirde toetamisega seotud tegevus - konverentside ja seminaride läbiviimine, teadus- ja arendustegevuse konsultatsioonid jne. Nimetatud tegevustest on viimase aasta jooksul saanud mitterahalist abi 59 ettevõtet,“ täpsustas Roosileht.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur ja PR Põhjarannik tunnustasid Ida-Virumaa aasta ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal. Kokku esitati „Aasta ettevõte 2022“ konkursile üle 130 kandidaadi.

Laeb infot...