Tallinna Tehnikaülikool

Seni põlevkivi toorõlist raskesti kättesaadavad ühendid õnnestus TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse keemiainseneridel uudse meetodiga kätte saada.

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse keemiainsenerid töötasid välja uue meetodi, mis lubab lahutada toorõli ühendigruppideks keemistemperatuuriga üle 400 °С ning saada kätte raskemast fraktsioonist rasked hapnikuühendid. Seni on tehtud fraktsioonideks lahutamist kuni 400 °С keemistemperatuurini, kuid raske fraktsiooni koostist pole saadud uurida. Uus meetod ei muuda kompetentsikeskuse labori juhataja Olga Pihli sõnul põlevkiviõli esialgset koostist ning võimaldab määrata grupikoostise kogu tootmisprotsessist tuleva õli kohta.

Põlevkiviõli on oma olemuselt keeruline ühendite segu, mille täpset koostist on instrumentaalsete analüüsimeetodite abil keeruline kindlaks teha, kuna ühendeid on väga palju ja enamik neist esineb üksikühendi tasemel väga väikeses koguses.

Oil shale

„Põlevkiviõli kvaliteedi määramiseks ja selle kaudu kasutusvaldkondade optimeerimiseks on vaja teada põlevkiviõli ja selle fraktsioonide grupikoostist, st jagunemist parafiinide ja olefiinide, aromaatsete süsivesinike, kergete ja raskete hapnikühendite vahel,“ selgitas Pihl, kes on üks leiutise autoritest.

Uudne meetod hoiab kokku analüüsideks kuluvat aega ning kulusid, kuna mitme fraktsiooni analüüsi asemel piisab ühest toorõli analüüsist. Lisaks saab antud meetodit kohandada paljude teiste keerulise koostisega õlide esmaseks analüüsiks ning koos kaasaaegsete instrumentaalanalüüsimeetoditega ka üksikühendite sisalduse määramiseks.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus kaitses leiutise „Põlevkivi grupikoostise määramise meetod“ kasuliku mudelina Eesti Patendiametis. Info on avaldatud Eesti Kasuliku Mudeli Lehe septembrikuu numbris 9/2019.

Laeb infot...