Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus asub koos ettevõttega BiotaTec OÜ tegema rakendusuuringut põlevkivi ja poolkoksi mikrobioloogiliseks töötlemiseks.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt sai 2018. aasta lõpus projekt "Põlevkivi ja poolkoksi mikrobioloogilise töötlemise rakendusuuring" positiivse rahastusotsuse. "Rakendusuuringu eesmärgiks on leida põlevkivis ja poolkoksis leiduvate kahjulike lisandite, eelkõige väävliühendite ja raskmetallide, sisalduste vähendamise meetodid kindlate mikroorganismide segude loomulikku elutegevust ära kasutades. Nii püüame muuta seni kahjulikuna käsitletud ühendid turustatavateks toodeteks kasumlikul ja keskkonnasõbralikul viisil," selgitas BiotaTeci juhatuse liige Sirli Sipp Kulli (fotol). Uuringu tulemused selguvad käesoleva aasta sügisel. Teadusarendussettevõte BiotaTec OÜ on tegelenud biokaevandamise tehnoloogiate välja töötamisega erinevatele toormetele ning jäätmetele alates 2010. aastast.

Euroopa Regionaalarengu Fondi regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise tõhusa koostöö toetusmeetme raames toetati viie tegutseva kompetentsikeskuse koostööd tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjatega. Meetme eesmärk oli valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ning nendega seotud teostatavausuuringute läbiviimise koos ettevõtjatega, nõustamis- ja tugiteenuste pakkumise testimiseks ja katsetamiseks, rahvusvahelistumise, taristu arendamise ning teadmiste ja oskuste kogumise ja levitamise toetamine.

Sirli Sipp Kulli

Laeb infot...