Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased otsivad uusi ja võimalusel katseliselt tõendatult toimivaid põlevkivi töötlemise tehnoloogiaid põlevkivi säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks kasutamiseks.  

Keskendutakse põhiliselt põlevkivi gaasistamisele ja pürolüüsile. „Oluline on siinkohal märkida, et põlemine on oluline komponent tahke soojuskandja meetodil õlitootmisel, mistõttu ei tohiks alahinnata põlemise olulisust. On ju Enefit 280 tehnoloogia juures probleemiks põlemisprotsesside ebastabiilsus keevkihtkoldes,“ selgitas uuringurühma liige professor Alar Konist.

Teadlased ei keskendu üksnes põlevkiviõlile, vaid uurivad, milliste tehnoloogiatega on võimalik põlevkivi gaasistada, mida saaks edasi väärindada, näiteks peenkeemia toodeteks. Selleks hinnatakse keskkonnamõjusid, võrreldakse uusi tehnoloogiaid juba olemasolevatega nii efektiivsuse kui keskkonnasõbralikkuse osas. „Saame uuringu käigus vastuse küsimusele, millis(t)e uu(t)e tehnoloogia(te)ga põlevkivi vääristamisel on võimalik saavutada kõige suurem lisandväärtuse kasv, kuidas see tehnoloogia toimib, kuidas seda tehnoloogiat rakendada ning millised on selle uue tehnoloogia keskkonnamõjud ning majanduslik tasuvus,“ lisas Konist. Uuringu lõpptulemused selguvad käesoleva aasta sügisel.

Projekt „Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“ on rahastatud Eesti Teadusagentuuri poolt strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise RITA meetmest. 

Lisainfo: Alar Konist, alar.konist@taltech.ee

Foto: Tehnikaülikoolis uurivad põlevkivi töötlemise tehnoloogiaid energiatehnoloogia instituudi teadlased. (Autor: Alar Konist)

Laeb infot...