Tallinna Tehnikaülikool

19. novembril veebis toimuval ja pea 300 inimest võõrustaval põlevkivikonverentsil tutvustatakse uusimaid valdkonna arenguid ning arutatakse valdkonna teadus- ja arendustegevuse jätkamise perspektiive.

PKK_tilk

Konverentsi avavad majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Tallinna Tehnikaülikooli rohepöördeprorektor Helen Sooväli-Sepping ja TalTech Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Konverentsil ettekannet tegev professor Alar Konist Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudist leiab, et CO₂ tehnoloogiate rakendamisel on võimalik saavutada negatiivne CO₂ emissioon. „Kliimaeesmärkide täitmine on võimalik ka põlevkivitööstuses,“ nendib Konist.

Tehnikaülikooli emeriitprofessor Andres Siirde tutvustab mahuka uuringu tulemusi ning toob välja, et pürolüüsis on võimalik kontrollida põlevkiviõli ja gaasi omadusi. „Koos põlevkivienergeetika osatähtsuse kahanemise kasvab vajadus erinevate polümeersete materjalide nagu plastid, rehvid, aga ka biomaterjalide pürolüüsiks ning koos põlevkiviga nendest vedelkütuste või gaasi tootmiseks. Uuringuga töötati välja säästvamaid viise kohalike tavakütuste ehk nii põlevkivi kui biokütuste kasutamiseks pürolüüsiks ja/või gaasistamiseks,“ selgitas Siirde.

Põlevkivituha ringlusse võtmine tõmbaks väiksemaks Ida-Virumaa keskkonnakoormust ja vähendaks vajadust kaevandada loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Põlevkivitööstuses tekkiva tuha kasutamise võimalustest teevad ettekande Tallinna Tehnikaülikooli teadur Kadriann Tamm ja Tartu Ülikooli teadur Riho Mõtlep.

Eesti Energia teekonda CO₂ neutraalse keemiatööstuseni tutvustab juhatuse liige Margus Vals. „Soovime, et sellest kasvaks võimalikult palju tulu Ida-Virumaale ja riigile – säiliksid töökohad, kasvaks kompetents ja loodus oleks hoitud. Tegemist on põlevkivitööstuse järgmise arenguetapiga, kus lisaks põlevkivile võtame kasutusele ka jäätmekäitluses üle jääva plasti ja vanarehvid ning toodame sellest süsinikuneutraalselt targemaid tooteid, näiteks toormaterjali peamiselt rõiva- ja plastitööstusele,“ täpsustas Vals.

Diskussioonis esitatavale küsimusele, kas teadus- ja arendustegevuse jätkamine põlevkivisektoris on vajalik, otsivad vastuseid Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev, Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, Viru Keemia Grupi arendusosakonna juhataja Indrek Aarna ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Andres Siirde.

Konverentsi ettekannete osa modereerib Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk ja paneeldiskussiooni ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus korraldab Ida-Virumaal põlevkivikonverentsi 13. korda. Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Annely Oone, turundus- ja kommunikatsioonijuht, tel 52 10 802, annely.oone@taltech.ee, www.pkk.ee

Laeb infot...