Tallinna Tehnikaülikool

Projektipõhist õpet rakendatakse enamasti selleks, et lahendada ettevõttes esinevaid väljakutseid ning pakkuda alternatiivseid lahendusi.

VK_praktikajuhendajad_2021

"Kui õppurid saavad lahendada „päriselu“ probleeme, siis on nad motiveeritumad õppetöös ning tulevikus tööjõuturul konkurentsivõimelisemad. Ettevõtete esindajad on korduvat rõhutanud, et lisaks erialastele teadmistele ootavad nad ülikooli lõpetajatelt tugevamaid, sh raskesti mõõdetavaid oskuseid, nt äri- ja tarbijateadlikkus, loov mõtlemine, probleemide lahendamine, kuid ka isiksuslikke hoiakud, nt positiivne ellusuhtumine, empaatia, tolerantsus, avatus," märkis TalTech Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. 

Meeskonnatöö praktika võimaldab üliõpilastel rakendada kõiki olemasolevaid teadmisi ja oskusi ning õppida juurde uusi. Lisaks arendab see ülekantavaid pädevusi: meeskonnatöö, ettevõtlusalaseid. Juhtimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskuseid ning enesereflektsiooni. Erinevate erialade tudengite kaasamisel on võimalik rakendada interdistsiplinaarselt koostööd. Meeskonnatöö praktikas ilmnevad väga selgelt üliõpilaste tugevused, nõrkused, käitumisstiilid ja meeskonnarollid. Seeläbi on võimalik selgitada välja tugevamad õppurid ning kaasata neid erinevatesse uurimis- ja arendusprojektidesse ning planeerida täiendavat õpet, sh sotsiaalsete oskuste osas neile, kes seda enam vajavad.

Eelkõige võimaldab see üliõpilastel rakendada kõiki olemasolevaid teadmisi ja oskusi ning õppida juurde uusi. Lisaks arendab see ülekantavaid pädevusi: meeskonnatöö, ettevõtlusalaseid, juhtimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskuseid ning enesereflektsiooni. Erinevate erialade tudengite kaasamisel on võimalik rakendada interdistsiplinaarselt koostööd.

Roosileht märgib, et senine kogemus näitab, et tudengitel on raske mõista „kliendi“ soove. "Nad ootavad, et klient ülesande „puust ja punaseks“ selgeks teeks. Samas klient ei pruugi ja ehk ei peagi koheselt oskama ülesande püstitust koostada. Projektipõhine õpe võimaldab arendada üliõpilastes ka kliendisuhtlust," lisas Roosileht.

Selleks, et mõista paremini enda kui meeskonnapraktika juhendaja rolli ning pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel, on kõik huvilised nii ülikoolist kui ettevõtetest oodatud Virumaa kolledži poolt korraldatavale Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitusele.

Koolitus toimub eesti keeles hübriidõppena ja algab 20. septembril 2021. Õppejõududel on võimalus koolitusel jagada kogemusi, kuidas valida praktika jaoks sobivaid õppemeetodeid ning anda tagasisidet. Väärtuslik on suhtlus ettevõtete esindajatega, et veelgi paremini mõista nende ootuseid praktikale ning jagada ülikooli kogemust.

Lisainfo ja registreerimine koolitusele: Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus

Laeb infot...