Tallinna Tehnikaülikool

Täna andis president Kersti Kaljulaid noore IT-teadlase preemia Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) IT professor Juri Belikovile, kes uurib keerulisi juhtimissüsteeme.

Juri Belikov

Töörühm, kus professor Juri Belikov tegutseb, on välja arendanud universaalse matemaatilise metoodika ja tarkvara, mis lihtsustab keeruliste juhtimissüsteemidega seotud probleemide uurimist. „Juhtimissüsteeme võib leida kõikjal meie ümber, nad mõjutavad meie elu ja tänapäevaseid tehnoloogiaid igapäevaselt ning erakordselt ulatuslikult,“ selgitas Juri Belikov. Ta lisas, et juhtimissüsteem võib olla näiteks ventilatsiooni- või küttesüsteem, mis hoiab ruumis kindlat temperatuuri. Kuid juhtimissüsteemid võivad olla palju keerulisemad, näiteks tuumajaam või lennuk.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on noore IT-teadlase preemia laureaat Juri Belikov teadlasena kombineerinud matemaatika ja infotehnoloogia, et luua paremaid mudeleid keeruliste protsesside juhtimiseks. „Tema teadustöö tulemusi saab kasutada bioloogias, meditsiinis, energeetikas, suurtes infrastruktuurides ja paljudes teistes valdkondades. Juhtimise lihtsustamine toob kaasa selgust ja efektiivsust, mis ongi ju iga teadustöö üheks oluliseks eesmärgiks,“ rõhutas president Kaljulaid.

Viimasel ajal on juhtimissüsteemide töörühm analüüsinud energeetika valdkonda, on ju ka elektrivõrgud juhtimissüsteemid.  Juri Belikovi sõnul on energeetika hetkel ümbermõtestamise protsessis, kuna praegu minnakse aktiivselt üle taastuvenergiaallikate kasutamisele ja nende lõimimisele energiasüsteemidesse.

„Seoses nende muutustega ilmnesid erinevad probleemid. Näiteks on taastuvenergiaallikatest saadaval energial erinev dünaamika. Minu töö tulemused võimaldavad töötada välja tõhusaid juhtimismeetodeid erinevate energiaallikate jaoks,“ selgitas Juri Belikov oma teadustöö sisu.

Täna noore IT-teadlase tunnustuse saanud Juri Belikov on Tallinna Tehnikaülikooliga seotud 2006. aastast. IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani sõnul on preemia laureaat sihikindel, süstemaatiline ja tulemuslikult töötav noorteadlane, kellel on välja kujunenud iseseisev teadustemaatika ja laialdased rahvusvahelised kontaktid. Ta on juhendanud mitmeid teadus- ja tudengitöid, temalt on ilmunud 71 teadusartiklit ning 2015. aastal pälvis Juri Belikov Boris Tamme nimelise stipendiumi.

Laeb infot...