Tallinna Tehnikaülikool

President Alar Karis külastas 13. veebruaril Soome ja Eesti teadusarenduspartnerite koostöös loodud FinEst Targa Linna Tippkeskust. Ta sai ülevaate, kuidas keskus uusi tehnoloogiaid katsetades aitab kaasa inimsõbralikuma ning nutikama linnakeskkonna loomisesse. Samuti arutleti linnalise teaduse ja innovatsiooni ekspordi ja impordi olulisust Euroopa siseselt.

Tiit Land ja Alar Karis

„Nutikas on kuulata, mida teadlased meile soovitavad, enne kui hakkame tegema suuri ümberehitusi ja muudatusi,“ ütles president Karis. „Rõõm on näha, et Eesti ja Soome teadlased on mudeldanud lahendusi, mida testida ja millest on hiljem kasu, mitte ainult Eesti ja Soome linnadele, vaid mida saab rakendada ka mujal maailmas.“ 

Riigipea sõnul aitab taoliste linnaplaneerimisvahendite kasutamine väikestes linnades vältida tulevikus vigu planeerimisel ja arendamisel suuremas mahus. 

„Tulevikku vaadates on meil vaja kiiresti taastada ja üles ehitada Ukraina linnu, mis on hävinud Venemaa agressioonisõjas. Ka siin on Eesti ja Soome teadlaste lahendused kasulikud,“ ütles president Karis.

„Olen väga rõõmus ja uhke selle üle, et iseseisva organisatsioonina Tallinna Tehnikaülikooli koosseisu kuuluv Targa Linna Tippkeskus on oma suurte sihtide ja eriliste saavutustega laiemat tähelepanu pälvinud,“ lausus ülikooli rektor Tiit Land. „Siin tegeletakse julgelt tulevikku vaatamisega, pidades silmas teaduse kõige tähtsamat klienti – inimest.“

Targa Linna Tippkeskuse teadlased on kaasatud mitmetesse ÜRO ja Euroopa väljapaistvamate linnade koostööprojektidesse nagu NetZeroCities, kus aidatakse sajal Euroopa linnal saada nutikalt kliimaneutraalseks ning UNDP Urban Learning Centre, kus rajatakse õppekeskus 300 linna jaoks Ukrainas, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias ja Moldovas. Samuti osaleb tippkeskus küberturvalisuse, ringmajanduse ning hoonete õhukvaliteedi valdkondades.

“Projektidest tekkinud teadmiste toomine Eestisse võiks tulevikus olla ka riigi regionaalpoliitika fookuses, et parimaid praktikaid võetaks kasutusele ka meie linnade ja inimeste hüvanguks,” tegi ettepaneku tippkeskuse strateegia ja partnerlussuhete juht Einari Kisel.

Lisaks tutvustas FinEst Targa Linna Tippkeskus oma suuremahulist pilootprogrammi, mille tegevused muudavad erinevad Tallinna ja Soome linnatänavad laboriteks.

“Tark linn ei ole ainult tehnoloogilised lahendused, vaid teadustöö toimubki otse tänavatel. Valisime sellise lähenemise taotluslikult, et olla probleemipõhised ning tuua teaduspõhised lahendused linnakeskkonda ja elanikeni,” sõnas FinEst Targa Linna Tippkeskuse direktor Ralf-Martin Soe.

Kuus pilootprojekti valmivad juba sellel suvel. Nende eesmärk on katsetuste kaudu välja töötada tipptasemel targa linna lahendused ning viia need kasutusse kogu Euroopas. Loodavad lahendused on tänaseks huvi äratanud erinevates maailma nurkades – linnaplaneerimise heaolu skoori lahendust tutvustati hiljuti Münchenile ning GreenTwinsi kasutamist on arutatud Michigani osariigiga USAst.

Pilootprojektides loodavate lahenduste eksport on muutumas tippkeskuse oluliseks tegevussuunaks. Mõnda lahendust hakkavad pakkuma uued hargettevõtted või litsentseeritakse need huvitatud ettevõtetele. Üha olulisemaks saab seetõttu koostöö linnade, teadlaste ja ettevõtjate vahel.

FinEst Targa Linna Tippkeskus sai alguse vajadusest tuua Eesti digiriigi edulugu kohalikule tasemele, käivitades lahendusi, mis töötavad piiriüleselt Eestis, Euroopas ja kaugemalgi. 2019. aasta lõpus tegevust alustanud tippkeskuse tiimis on teadlasi nii Eestist, Soomest kui mujalt maailmast.

Tehnikaülikoolis asuva FinEst Targa Linna Tippkeskuse asutajad on TalTech, Aalto Ülikool, Helsingi linna innovatsiooniettevõte Forum Virium ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium ning loomist rahastavad Horizon 2020 ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu pikaajaliselt Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Laeb infot...