Tallinna Tehnikaülikool

"Kuigi jahutuse teema on oluline n-ö soojade riikide jaoks, on kaugjahutus tehnilise lahendusena alguse saanud Põhjamaadest. Kaugjahutus on lokaalsest jahutusest energiatõhusam ja keskkonnahoidlikum. Võimaldab kasutada taastuvaid energiaallikaid – näiteks mere- ja jõevett või päikeseenergiat. Mõne tehnilise lahenduse puhul eraldub kaugjahutusel jääksoojus, mida saab kasutada suvel ka vee soojendamiseks. Mereäärsel linnal on võimalus kasutada merd tasuta jahutusallikana," selgitavad Nutikate kaugküttelahenduste ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühma teadlased professor Anna Volkova ja vanemlektor Igor Krupenski. Loe artiklit kaugjahutusese kohta siit. Artikli autor Kadri Hurt.

Anna uurimisgrupp
Nutikate kaugküttelahenduste ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm

Laeb infot...