Tallinna Tehnikaülikool

Aastal 2021 ei saa me üle ega ümber rohepöördest. Kui nii mõnegi tavakodaniku jaoks tuli see teema ootamatult, siis teadlaste, sh TalTechi professor Dmitri Vinnikovi tööd mõjutab rohepööre juba mõnda aega.

Dmitri Vinnikov
Professor Dmitri Vinnikov

„Rohepööre ja jätkusuutlik elektroenergeetika on kuumad teemad kogu maailmas,” nendib Dmitri Vinnikov – pika ametinimetusega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi uurija-professor, kelle ülikooli senat esitas hiljuti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku kandidaadiks. 

20 teadlase seas, kelle seast 8. detsembril uued akadeemikud valitakse, on veel ka Tallinna Tehnikaülikooli professor Margus Viigimaa ja vanemteadur Dmitri Nešumajev.

Väga kiire areng

Dmitri Vinnikovi sõnul kasvab jõuelektroonika sektor praegu meeletu kiirusega just tänu rohepöördest juhitud tööstus- ja transpordisektori arengule kogu maailmas. „Jõuelektroonikal on ülimalt tähtis roll energia tootmises, salvestamises, ülekandes/jaotamises ning lõppkasutaja rakendustes. Tänu jõuelektroonikale saab juhtida protsesse kõige paindlikumalt ja energiasäästlikumalt,“ rõhutab professor.

Viimased arengud jõuelektroonikas on tema sõnul kaasa aidanud ka elektromobiilsuse kiirele arengule (nt elektriajamiga liikuvad autod, jalgrattad, tõukerattad, veoautod, lennukid, laevad), toetades sellega Euroopa Liidu kliimapaketis 'Fit for 55’ seatud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke. Näiteks on „’Fit for 55’ eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55% juba aastaks 2030 ning saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

„Viimase aastakümnega on jõuelektroonika muutunud uusi tehnoloogiaid võimaldanud tööriistast rohepöörde ja jätkusuutliku arengu veduriks. Jõuelektroonika süsteemide uued arendused ja lahendused võimaldavad luua tulevasi nutikaid linnasid, elektri tarkvõrke koos paindliku energiaedastusega ning energiapositiivseid hooneid,” loetleb oma karjääri jooksul palju jõudnud Vinnikov. Tema valdkonnal on seega tähtis roll kliimaneutraalse transpordi, energianutika tööstuse ja vabal energiaturul tegutsevate taastuvenergiasüsteemide arengus.

Magus hetk – näha oma töö tulemust

Ehkki Vinnikov on juba üle kahekümne aasta tegelenud aktiivselt erinevate jõuelektroonika süsteemide arendamisega, ei ole tal tekkinud teadus- ja laboritööst väsimust, vaid vastupidi, töö pakub jätkuvalt palju magusaid hetki.

„Kõige põnevamad ning inspireerivamad hetked on siis, kui näed, kuidas pikalt laboris arendatud tehnoloogia saab reaalseks tooteks ning hakkab ühiskonda teenima ja tehnilist arengut vedama,” avaldab ta.

Ka akadeemikukandidaadiks esitamine on tema hinnangul eelkõige tunnustus tema senisele tööle, kuid samas tähendab see ka valdkonna väärtustamist, vastutuse kasvu ning võimalust Eesti riigi arengus veelgi enam kaasa rääkida. Loomulikult ka rohepöörde heaks ja sellega seotud teemadel.

Doktorikraadi sai 2005. aastal

Kui Dmitri Vinnikov kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis 2005. aastal oma doktoritööd, asutas ta ühtlasi jõuelektroonika uurimisrühma, mis on Balti riikide suurim sarnane arenduskeskus ja mille juht on ta tänaseni.

Lisaks on näidata ette õpetamiskogemust mitmes riigis – ta on olnud külalisprofessor Riia Tehnikaülikoolis (Läti) ja ITMO ülikoolis Venemaal. Samuti täiendanud end erinevates Saksamaa, Taani, Itaalia, Šveitsi, Tšiili ja Poola jõuelektroonika ja taastuvenergeetika uurimiskeskustes.

Tänase seisuga on Vinnikov osalenud rohkem kui viiekümnes uurimisprojektis, on rahvusvaheliselt tunnustatud jõuelektroonika ekspert ja leiutaja, kes on andnud olulise panuse taastuvenergeetikas kasutatavate uudsete jõupooljuhtmuundurite uurimisele, arendamisele, väljatöötamisele ja kommertsialiseerimisele. 

Uus initsiatiiv on seotud taas rohepöördega

Praegu tegeleb Dmitri Vinnikov Eesti esimese kodumajapidamiste alalisvoolu mikrovõrgu initsiatiivi („i3DC“- „Innovate, Inform and Inspire“) loomisega.

Nimelt on energiapöörde käigus oodata, et alalisvoolu mikrovõrgud muudavad meie energiaga varustamise põhimõtteid sarnaselt trendidele lennunduse ja laevanduse elektrifitseerimisel. Kodumajapidamiste alalisvoolu mikrovõrgud võimaldavad tagada suuremat varustuskindlust, vajaduspõhist energiavoogude juhtimist ning kasvatada hoonete energiatõhusust. Alalisvoolu laialdasem kasutuselevõtt kiirendab EL-i kliima ning energiatõhususe eesmärkide saavutamist ausal, kulutõhusal ning ettevõtluses konkurentsi edendaval viisil.

Põhiliseks takistuseks hoonete alalisvoolu mikrovõrkude levikule võib Vinnikovi sõnul lugeda turuküpse tehnoloogia, standardite ja jõuelektroonika lahenduste puudumist, et tagada seadmete ja energiaallikate tõhusat koostööd ning energiavahetust. „i3DC“ initsiatiivi põhieesmärgiks ongi luua side juhtivate Eesti teadlaste ning roheenergia ettevõtete vahele, anda hoogu innovatsioonile ning kiirendada paljulubava alalisvoolu mikrovõrgu kasutuselevõttu Eestis ja mujal Euroopas.  

On juba näha, et sellel initsiatiivil on oluline roll Eesti majanduse arengus, aga ka Eesti rohelise energiaga seotud arendustööl ja innovatsioonil.

Üle 400 avaldatud teadustöö

Tänaseks päevaks ulatub Dmitri Vinnikovi avaldatud teaduspublikatsioonide koguarv juba üle 400, nende seas on kuus monograafiat, kaks raamatut, ligi kakskümmend patenti ja kasuliku mudeli tunnistust, 270 artiklit mitmesugustes konverentsikogumikes ja 132 artiklit rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades (sh 87 ETISe kategooria 1.1 artiklit ja 42 kategooria 1.2 artiklit). Aastal 2020 hinnati ta Stanfordi Ülikooli poolt kahe protsendi maailma kõige mõjukama teadlase hulka.

Kuhu ja kuidas edasi?

Sõltumata akadeemikuks valimise tulemustest on Vinnikovi sõnul oluline senist tööd jätkata. Akadeemikuks saades annab ta oma panuse Eesti Teaduste Akadeemia arengusse, tuues uusi teadmisi ja kogemusi energia- ja rohepöördega seotud olulistes valdkondades nagu energiatõhusus, elektertransport, energiasõltumatus ja varustuskindlus.

„Tänu tugevale rahvusvahelisele võrgustikule on üheks minu missiooniks suurendada veel rohkem Eesti tippteaduse nähtavust ja teaduspoliitilist haaret mujal maailmas,” lubab Vinnikov.

Laeb infot...