Tallinna Tehnikaülikool

Uuringus "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine" leidsid Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased, et Euroopa Liidu innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse toetused tõstsid perioodil 2015-2018 kasu saanud ettevõtete tööviljakust pea poole võrra ning aitasid luua juurde uusi töökohti

Professor Kadri Männasoo sõnul annab toetuste tugev mõju tööviljakusele tunnistust Eesti majanduse olulisest ning veel seni ära kasutamata potentsiaalist jõuda kõrgelt arenenud majandustele järele investeerides just innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevustesse.

Kvantitatiivse analüüsi uurimisrühma kuulusid Simona Ferraro (TalTech), Jaan Masso (TÜ), Kadri Männasoo (TalTech), Helery Tasane (TalTech) ja Amaresh Tiwari (TÜ).

Artikli täistekst ERR-i teadusportaalis Novaator

EL struktuuri- ja investeerimisfondid

Laeb infot...