Tallinna Tehnikaülikool

Minu jaoks Tallinna Tehnikaülikool on hästi nooruslik ja ettevõtlik ning kindlasti tulevikku vaatav. Meil on väga palju energiat ja valmisolekut võtta vastu ühiskonna ees seisvaid väljakutseid.

Kindlasti soodustab seda meie keskkond, ülikoolilinnak, mis võimaldab siinset energiat koondada. Mis oleks parem kasvulava uute ideede ja koostööprojektide tekkimiseks? Lisades siia veel inspireeriva mentori või mentorid, sünnivadki suurepärased tudengiprojektid nagu tudengivormeli või iseauto projekt, mis võimaldavad üliõpilastel omandada kogemusi, mida nad auditoorsest õppetööst ei saa. Kõike seda toetab ülikooli suurepärane teadustaristu.

Tallinna Tehnikaülikool on võtnud endale rolli olla rohepöörde eestvedaja Eestis, seda nii hariduse andja, spetsialistide koolitaja kui ka uute tehnoloogiate väljatöötajana. Oleme võtnud ülesande olla ka ise eeskujuks, seda läbi muudatuste töökeskkonnas ja -kultuuris.

Eelmisel aastal aastapäevakõnet pidades ma püstitasin küsimuse, kas Tallinna Tehnikaülikool võtab rohepöörde väljakutsed vastu. Nüüd on mul väga suur rõõm näha, et seda on tehtud. Ja mis veelgi toredam – ametisse astus rohepöörde prorektor, kelle eestvedamisel saavad kõik tegemised palju paremini fokusseeritud ja tulemus veelgi parem.

Laeb infot...