Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise professori Susanne Dursti artikkel „How far have we come with the study of knowledge risks?“ („Kui kaugele oleme jõudnud teadmusriskide uurimisega?“) valiti Emerald Literati Awards 2020 silmapaistvaimaks teadusartikliks.

Dursti artikkel uuris teadmisriske, et kaardistada praegune olukord ja teha soovitusi tulevikuks. Oma töös uuris ta 52 teadmusriske käsitlevat artiklit. Dursti uurimus aitab tulevikus teadmusriskide temaatikat terviklikumalt käsitleda ja seega täiendada teadmusjuhtimise uurimist.

Susanne sõnul oli auhind tema jaoks tõeliselt ootamatu üllatus. "On väga tore näha, et minu tööd hinnatakse ning vajalikuks peetakse, mis omakorda tõstab motivatsiooni uutesse kõrgustesse."  

Emerald Literati auhinnad antakse artiklitele, mis on ilmunud kirjastuse Emerald Publishing teadmusjuhtimise ajakirjas „VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems“. Auhindu on autoritele antud juba üle 25 aasta ja selle eesmärk on tunnustada autorite ja retsensentide silmapaistvat panust.

Susanne artiklit saab järgneva 12 kuu jooksul tasuta lugeda SIIT

Susanne Durst

Laeb infot...