Tallinna Tehnikaülikool

18.jaanuar allkirjastati Eesti teaduste akadeemias lepingud aastateks 2022–2024 valitud uurija-professorite ametikohtade avamiseks. Lepingud sõlmiti kolmepoolselt uurija-professorite, ülikoolide ja teaduste akadeemia vahel.

Kanger

Tõnis Kanger püüab oma uurimistöö abil muuta keemilist sünteesi keskkonnasõbralikumaks. Selleks kasutab ta katalüütilisi reaktsioone, mis kulgevad selektiivsemalt, andes vähem mittesoovitud kõrvalprodukte. Katalüsaatorite eesmärgipärane disain, süntees ja nende rakendamine bioaktiivsete ühendite, sh ka rinnapiima oluliste komponentide – oligosahhariidide – sünteesis, ongi antud uurimuse põhilised väljundid. Tegu on alusuuringuga, mille tulemuste otsene rakendamine võtab aega. Enim kasu võib leitud meetodi rakendamisel tulevikus olla ravimitööstusele. Keemiatööstuse valdkondadest tekibki enim jääke peenkeemias ja ravimitööstuses. Kui näiteks naftakeemias tekib 1 kg produkti tootmisel umbes 100 g jääke, siis ravimitööstuses on see suhe kuni 1000 korda suurem. Teisisõnu, 1 kg kasuliku produkti tootmisel tekib kuni 100 kg jäätmeid. Juba väikesed muudatused bioaktiivsete ühendite sünteesil mõjutavad oluliselt selle sünteesi mõju keskkonnale. Uurimuses on olulisim siiski uute katalüüsimeetodite väljatöötamine ja nende toimemehhanismide mõistmine.  

Allkirjastati uued uurija-professori lepingud - Eesti teaduste akadeemia

Laeb infot...