Tallinna Tehnikaülikool

Artikkel pealkirjaga "Machines Are Taking Over – Are We Ready?: Law and Artificial Intelligence" avaldati majandusteaduskonna professorite Katrin Nyman-Metcalfi ja Tanel Kerikmäe kaasautorluses Singapore Academy of Law Journal (SAcLJ) eriväljaandes.

Õiguse instituudi professorid Tanel Kerikmäe ja Katrin Nyman Metcalf

Artikkel räägib sellest, millised tagajärjed on tehisintellektil praktilistele õigusküsimustele nagu näiteks vastutus, menetlus jms. Samuti võivad tekkida filosoofilised ja eetilised küsimused: kas tehisintellekti kasutamine on alati sobiv ja kuidas tulla toime tagajärgedega, mis avaldavad mõju inimõigusele? Tuuakse praktilisi näiteid Eestist ning arutletakse selle üle, milliseid küsimusi tuleks tehisintellektiga seotud seaduste loomisel ja rakendamisel esitada. Mõningaid õigusakte saab kohandada üsna lihtsalt, kuid teistega võib vaja minna uuenduslikku mõtteviisi.

„Antud artiklis andsime edasi TalTechi uurimisgrupi kogemuse meie Riigikantseleile esitatud kratistrateegia õigusliku osa ülesehitamisest ja tõime välja peamised eetilis-juriidilised dilemmad tehisintellektiga sobituva õigusruumi loomisel, lähtudes koos Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja advokaadibürooga Njord teostatud Eesti nn kratiseaduse väljatöötamiskavatsuse analüüsist ja eelmisel aastal ÜRO allasutuse UNESCO ja tema Rahvusvahelise Tehisintellekti Uurimiskeskuse (IRCAI) töös osalemisest. Leiame, et regulatsioonivajaduse üle otsustamisel tuleb lähtuda teatud põhimõtetest ja metoodikast ja hoiduda rutakatest otsustest ilma olulisi huvigruppe kaasamata ja õigusriiklust arvestamata,“ selgitab õiguse instituudi direktor Tanel Kerikmäe.

„Avaldatud artikkel on mulle oluline seetõttu, et ta kirjastati innovatsiooniliider Singapuri rahvusülikooli (QS 11) Tehnoloogia, Robootika, Tehisintellekti ja Õiguse Keskuse egiidi all ja peatoimetajaks oli Keskuse juhataja Dr Daniel Seng, kes on ilmselt üks juhtivamaid teadlasi tehnoloogiaõiguse valdkonnas. Planeerime keskusega jätkuvat koostööd ka projektitaotluste ja ühispublikatsioonide vallas,“ kommenteerib Kerikmäe.

Singapuri Õiguse Akadeemia ajakiri sisaldab juriidilisi artikleid Singapuri ja tavaõiguseteemadel. Igal aastal ilmub ajakirja eriväljaanne, kus avaldatakse artikleid, mis keskenduvad spetsiifilistele õigusvaldkondadele. Selle aasta erinumber keskendub tehnoloogiaõigusele. Katrin Nyman Metcalfi ja Tanel Kerikmäe artiklit saab lugeda siit.

TalTechi uurimisgrupp on kujunemas tehisintellekti õigusliku analüüsi juhtivaks keskuseks Euroopas ja nad on hiljuti avaldanud mitmeid kaalukaid uurimusi:

Laeb infot...