Tallinna Tehnikaülikool

Tänavu pälvisid L’Oréal-UNESCO noorte talentide Baltikumi programmi „Naised teaduses“ stipendiumi tehisintellektil põhinevat elektrimasinate rikete ennetamise süsteemi loov Karolina Kudelina ja inimeste muistset toitumist ja selle seoseid tervisega uuriv dr Ester Oras. 

Karolina Kudelina
Karolina Kudelina. Foto: Kaupo Kikkas

6000 euro suuruse auhinna pälvinud Karolina Kudelina on Tallinna tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant-nooremteadur ning dr Ester Oras on Tartu ülikooli keemia instituudi analüütilise keemia kaasprofessor. Naisteadlaste sõnul on stipendium väga oluline nii nende enda teadustöö jätkamiseks kui ka julgustamaks teisi noori naisi teadlase karjääri valimisel.

Tallinna tehnikaülikooli elektrimasinate uurimisrühma liige Karolina Kudelina plaanib stipendiumi toel töötada välja tehisintellektil põhinevad lahendused ennustamaks ja ennetamaks elektrimasinate võimalikke rikkeid, mis võivad põhjustada majanduslikku kahju, keskkonnaprobleeme ja ohustada inimelu. „Ka kõige kaasaegsemad elektrimasinad võivad vahel rikki minna. Elektrimasinate töökindluse tagamiseks ja probleemide vältimiseks tuleb nende seisundit pidevalt jälgida ja neid õigeaegselt hooldada. Energiasüsteemide seire on töömahukas ja nõuab märkimisväärseid arvutusressursse. Mõistlik on kasutada suurandmete analüüsimiseks sobivaid tehisintellektil põhinevaid uudseid diagnostilisi lähenemisi. Teadustöö, millega tegelen, integreerib energiasüsteemid pilvandmetöötlusega ja pakub välja intelligentseid lahendusi digitaalse, jätkusuutliku ja kliimaneutraalse tuleviku poole liikumiseks,“ selgitas Kudelina.

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni peasekretär Kerli Gutman rõõmustas, et seekord on „Naised teaduses“ auhinna pälvinud noor teadlane, kes keskendub ka UNESCOs üha enam esile tõusvale tehisintellekti valdkonnale, sidudes selle kliimaneutraalsuse ja jätkusuutliku tulevikuga, ning panustades nii oma tööga selgelt ÜRO kestliku arengu eesmärkide elluviimisse. Samuti rõhutas ta, et esimest korda on programmi raames auhinnatud Eestis teadlane, kes kombineerib elegantselt reaal- ja humanitaarteadusi, näidates oma silmapaistva tööga, kuidas interdistsiplinaarsus teaduses tänapäeval toimib ja toetades teaduse populariseerimist.

Eesti teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on väga tervitatav, et programm toetab ühiskonna jaoks oluliste probleemide lahendamist meetoditega, mis ühendavad reaal- ja inseneriteaduste eesliinil paiknevad saavutused nende sõnumitega, mis inimesi kõnetab ja mida suudavad pakkuda vaid sotsiaalteadused. Auhinnatud teadlasi ühendab nende terav sotsiaalne närv, millest on kolleegidel palju õppida.

Eestis hakati „Naised teaduses“ auhindu välja andma kuus aastat tagasi. Selle tunnustuse on saanud kaheksa säravat naisteadlast: dr Els Heinsalu, dr Karin Kogermann, dr Tuul Sepp, dr Kaarin Parts, prof Maarja Grossberg, dr Lisandra Marina Da Rocha Meneses-Nandha, dr Kaija Põhako-Esko ja Mari-Ann Lind.

L’Oréal-UNESCO noorte talentide programm „Naised teaduses“ on ainus toetusprogramm Baltikumis, mis toetab koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja Eesti teaduste akadeemiaga naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist. Baltikumi programm on kasvanud välja ülemaailmsest „Naised teaduses“ programmist, mis loodi UNESCO ja L’Oreali koostöös 1998. aastal, et suurendada naisteadlaste arvu ja edendada soolist võrdõiguslikkust teadusmaailmas.

Programmi veebileht: www.forwomeninscience.com

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni veebileht: www.unesco.ee

Uudis tugineb Eesti Teaduste Akadeemia pressiteatele

Laeb infot...