Tallinna Tehnikaülikool

Martin Toding on TalTechi magistriõppekava „Ettevõtlik juhtimine“ programmijuht ja ettevõtluse lektor. Toding on töötanud rahvusvahelises ettevõttes keskastmejuhina ja tegevjuhi asetäitjana, alates 2007. aastast on ta väikeettevõtja. Teadustöös on ta keskendunud ettevõtlushariduse valdkonna uurimisele.

Picture of Martin Toding.

Miks oli vaja luua uus õppekava „Ettevõtlik juhtimine“?

Ingliskeelne õppekava loodi selleks, et pakkuda Baltikumis kaasaegset ja turu eripärasid arvestavat MBA kraadi. Siiani pole meie regioonis ühtegi õppekava, mis oleks suunatud lähiriikidest pärit üliõpilastele. Õppekava on disainitud koostöös Eesti ettevõtjate ja Baltikumis ning Põhja-Euroopas tegutsevate ettevõtete tippjuhtidega, et arvestada tööturu praktiliste vajadustega.

Mis on selle eelis võrreldes teiste majandusmagistri kavadega Eestis ja lähiregioonides?

See õppekava on täismahus läbitav 1,5 aastaga. Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus, mis sobib hästi töötavale inimesele. Õppekava teoreetiline ja praktiline pool on omavahel loogiliselt seotud: õppetöö ühendatakse praktika ja ettevõtte baasil projekti kirjutamisega, millest formuleerub magistritöö. Teoreetiliste teadmiste omandamisel pakume häid e-õppe lahendusi, et klassis saaks rohkem aega pühendada praktilistele tegevustele. Kõikide üliõpilaste professionaalseid karjäärialaseid arenguid toetab personaalne mentor.

Mis on ettevõtliku inimese kõige tähtsam omadus?

Ettevõtlikul inimesel peab olema palju erinevaid oskusi ja isikuomadusi, kuid vältimatud on suhtlus- ja koostööoskus ning kiire kohanemisvõime. Ilma suhtlus- ja koostööoskuseta on väga keeruline olla edukas juht või ettevõtja.

Milline on kõige põnevam õppeaine?

Toon esile kaks väga huvitavat kursust: „Ärianalüütika ja digitaalne organisatsioon“ ning „Ettevõtlik eestvedamine“. Mõlemad ained peegeldavad väga hästi õppekava fookust: inimeste ja protsesside juhtimine kiiresti muutuvas digitaalses maailmas.

Miks tasub sellele erialale õppima tulla? Kes sellest kõige rohkem kasu saab?

Ettevõtliku juhtimise MBA programm on mõeldud majanduse, IT, loodusteaduste ja inseneritaustaga inimestele, kes on kas ettevõtjad või töötavad spetsialistina, valdkondliku juhina, tippjuhina, et arendada enda ettevõtlus- ja juhtimisalaseid oskusi üha digitaliseeruvas ja rahvusvahelises maailmas. Nende oskuste arendamisel toetab iga õppijat mentor, kelle abiga saab kiiremini liikuda karjäärialaste ambitsioonide suunas. TalTech on Eestis kõige rahvusvahelisem ülikool, mis võimaldab lisaks luua head koostöövõrgustiku eri piirkondadest pärit inimestega.

Ettevõtliku juhtimise magistriprogrammi läbimine arendab Sinu rahvusvahelise ettevõtluse ja juhtimise kompetentse, et tulla edukalt toime kiiresti arenevas digimaailmas. Õppekava lõpetajana on sul kõik eeldused tõusta rahvusvahelise organisatsiooni tipp- või keskastme juhiks. Loe lähemalt.

Laeb infot...