Tallinna Tehnikaülikool

Kes peitub programmijuhi nimetuse taga ja mida teeb ta iga päev selle nimel, et õppeprogrammi masinavärk õlitatult töötaks?

Inger Pürjema, Laura Mere

Vastuvõtt on jõudnud lõpule: avaldused esitatud, katsed sooritatud, õppima tulek kinnitatud ja värsked üliõpilased immatrikuleeritud. Üliõpilase jaoks on esimene kontakt valitud õppekava programmijuhiga sageli vastuvõtuprotsessi ajal, kui ta just pole osa võtnud ülikooli avatud uste päevast.

Võib-olla märkasid tema nime, kui uurisid õppeinfosüsteemis enne avalduse esitamist õppekava ülesehitust? Ehk jäi see silma pärast immatrikuleerimist, kui esimest korda ÕIS-i logisid? Kas panid näo ja nime kokku eelnädalal programmijuhi infotundi kuulates? Või juhtub see hiljem, kui soovid kooskõlastada näiteks Erasmus+ välissemestriks valitud õppeaineid või arvestada VÕTA-ga varem õpitut?

Ametlikult väljendudes on programmijuht see, kes vastutab õppeprogrammi arengu eest. Koostöös teaduskonna, instituutide, tugitöötajate ja ülikooliväliste huvigruppidega on programmijuhi ülesanne vedada vankrit nimega õppeprogramm, et rahul oleks nii üliõpilased, õppejõud, ülikool kui ka tööandjad ning ühiskond tervikuna. Piltlikult on ta justkui liim, mis kõik need pusletükid omavahel sobivalt kokku seob.

Programmijuhi töösse ja õppetegevuse arengusse panustavad ka üliõpilased, esindades oma kaasõppureid programminõukojas, tutvustades oma õppeprogrammi võimalusi avatud uste päevadel ja õppekäikudel ning andes kord semestris tagasisidet õppekava õppeainetele. Kui esimesed kaks tegevust kaasavad enamasti üksikuid üliõpilasi, siis kolmanda puhul on oluline roll igal õppuril, sest tagasiside on üks hoobadest, mille põhjal saab programmijuht kavandada muudatusi kogu programmis. Ei ole harvad juhud, kus mõne õppeaine lisamise, eemaldamise, ülesehituse muutmise või õpetamissemestri vahetus on tingitud just üliõpilaste tagasisidest.

Selle kõige kõrval on programmijuht ka õppejõud, kes tegeleb igapäevaselt konkreetse õppe­ainega, sageli mitmega korraga. Ülesandeid on palju ja vastutus suur, mistõttu väärib töö, kui see on hästi tehtud, tunnustust ja esiletõstmist. Selleks on TalTech kutsunud ellu uue initsiatiivi ja nimetas eelmisel õppeaastal esimest korda aasta programmijuhid. Valikul hinnatakse seda, mis ülal juba nimetatud – koostööd ja arengut. Analüüsitakse, kuidas sujub töö programminõukoja, õppejõudude ja üliõpilastega, missugused on õppeprogrammi üldised näitajad (vastuvõetute, üliõpilaste, lõpetajate ja katkestanute arv) ning otsitakse innovatsiooni, midagi uut, mida teistelegi eeskujuks seada.

Kõik teeb eriliseks see, et kuigi nominendid nimetab teaduskond, lisades nii enda kui ka üliõpilaste soovituse ja põhjenduse, teevad lõpliku valiku kandidaatide seast programmijuhid ise. Niisiis tunnustab kolleeg kolleegi. Kas pole tore, kui sinu tööd tõstab esile keegi, kes käib sarnast rada?

Programmijuhi tööpõld on lai ja tegevused otsa ei lõpe. Õppeprogramm ei saa valmis, vaid on avatud uuendustele ja muudatustele, programmijuht ei saa ohje lõdvaks lasta. Sellepärast on igati loogiline, et aasta programmijuhi valimine ei olnud ühekordne ettevõtmine, vaid saab TalTechis iga-aastaseks traditsiooniks. Laureaadid kuulutatakse välja vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel veebruaris.

Jääb veel soovida teile, kallid üliõpilased, asjalikku semestri algust, õppimisindu ning huvitavaid loenguid-praktikume. Kes teab, ehk sirgub just teie seast mõni tulevane programmijuht?

Aasta programmijuhid 2019:

Maarja Kruusmaa (IT-teaduskond)

Vello Tõugu (loodusteaduskond)

Kristjan Rebane (IT-teaduskond)

Laeb infot...