Tallinna Tehnikaülikool

Küsimustik oli avatud 21. märtsist 21. aprillini: kuu aja jooksul vastas kokku 531 inimest, neist 32% oli tehnikaülikooli bakalaureusetaseme üliõpilasi.

Keskmiselt külastatakse raamatukogu kord nädalas või kord kuus, peamiselt raamatute laenamise aga ka raamatukogu lugemissaalides, individuaal- ja rühmatööruumides töötamise eesmärgiga. Raamatukogu vahendatavaid andmebaase kasutatakse enim iganädalaselt, sest õppetöös kasutatakse peamiselt e-raamatuid, e-artikleid ning Moodle’i keskkonda üles laetud õppematerjale. Koolitustest, mida raamatukogu pakub soovitakse enim osaleda e-ressursside leidmise ja kasutamise ning teadusandmete haldamise koolitustel.

Üldiselt ollakse raamatukogu pakutavate teenustega väga rahul või rahul, sellise hinnangu andis kokku 98% vastajaist. Pigem ei olda rahul sellega, et osa raamatuid saab lugeda üksnes raamatukogus kohapeal ning sellega, et rühmatööruumides pakutav tehniline varustus ei ole piisav tänaste vajaduste jaoks. Mõningast muret väljendatakse raamatukogu veebilehe keerukuse kohta ning märgitakse, et töökeskkond (mööbel, valgustus ja kliima) võiks olla paremad. Mitu vastajat juhtisid tähelepanu ruumide koristuskvaliteedile.

Tehti ettepanekuid 24/7 õpitoa avamiseks laiemale avalikkusele, soovitakse, et raamatukogu oleks avatud ka pühapäeviti ning tehti ettepanekuid kirjanduse hankimiseks.

Suur tänu kõigile vastajatele ning ettepanekute ja kommentaaride kirjutajatele, teie panus on raamatukoguteenuste arendamisel väga oluline. Vastajaid, kes soovisid osaleda raamatupoe kinkekaartide loosis oli kokku 348. Fortuuna valis võitjateks vastajad järjekorranumbritega 158, 304 ja 317. Võtame võitjatega otse ühendust.

Maikuu jooksul valmib küsitluse põhjalikum analüüs, millest lähtuvalt püüame tehtud ettepanekuid raamatukogus ellu rakendada.

Lisainfo: Tuuliki Tõiste, raamatukogu arendusjuht
 

Laeb infot...