Tallinna Tehnikaülikool

Suvel toimunud e-tervise suvekool tõi Eestisse kolmkümmend Emlyon Business School-i Health Management and Data Intelligence välistudengit. Esmakordselt toimunud rahvusvahelise suvekooli eesmärk oli anda üliõpilastele uusi teadmisi ning jagada Eesti kogemust tervishoiu innovatsiooni ja digitaliseerimise alal. Kolmenädalase perioodi jooksul osalesid tudengid loengutes, külastasid digitervise valdkonna partnereid ning lõid iseseisva meeskonnatööna innovaatilisi digilahendusi.  

E-tervise suvekoolis osales 30 tudengit kolmkümmend Emlyon Business School-i Health Management and Data Intelligence õppekavalt
E-tervise suvekoolis osales ligi 30 välistudengit ning fookusteema oli digitaalsete lahenduste ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus kriisi ajal.

TalTechi e-meditsiini keskuse ja e-tervise magistriprogrammi korraldatud suvekool andis välistudengitele ülevaate e-tervise alustest, tervishoiu rahastamisest ning kliinilise otsustustoe aluspõhimõtetest. Suvekooli fookusteema oli digitaalsete lahenduste ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus kriisi ajal. Lisaks tuli tudengitel leida lahendused kolmele Eesti tervishoiuvaldkonna organisatsiooni välja pakutud probleemipüstitusele.

E-tervise õppekava programmijuhi Kadi Lubi sõnul andis rahvusvaheline suvekool välistudengitele võimaluse Eesti kogemuse abil mõista, millised aspektid on uute tehnoloogiate juurutamisel olulised ning millised lahendused võiksid seda kõige paremini toetada. „TalTech e-meditsiini keskus koos e-tervise magistriprogrammiga on Eesti suurim e-tervise teadus- ja õppekeskus. See võimaldas meil viia tudengid kokku erinevate oluliste tervishoiuvaldkonna tegijatega, pakkuda neile võimalust aruteluks kogenud ekspertidega, et mõista, kuidas muudatusi tervishoius ellu viia ja millest need peaksid koosnema süsteemide, organisatsioonide ja üksikisikute tasandil,“ lisas Lubi.

Koostöö tulemusel sündisid kolme nädala möödudes äriideedele esmased prototüübid ning edasised rakendamise plaanid. Tudengimeeskonnad püüdsid innovaatilisi lahendusi leida emakaelavähi skriiningu osaluse suurendamiseks, meditsiiniliste vigade vähendamiseks, kliinilistes uuringutes osalemise järjepidevuse tagamiseks ning terviserakenduste arendajate toetamiseks. Suvekooli lõppedes valiti välja parim idee, milleks osutus rakendus WeVee. Lahendus on suunatud toetama kliinilises uuringus osalejaid, püüdes läbi mängustamise ja inimese andmete kogumise vähendada uuringust väljalangejate osakaalu.

Lisaks loengutele ja meeskonnatööle said tudengid võimaluse tutvuda lähemalt TalTechi digitervise lahendustega ning kohtuda valdkonna partneritega Eestis. Üliõpilased külastasid Mektory XR-keskust, et proovida kätt erinevate virtuaal-ja liitreaalsuse tehnoloogiatega ning nende kasutamise võimalustega tervishoius. Samuti kohtusid välistudengid tervisevaldkonna ettevõtteid koondava Connected Health klastri võrgustikuga ning külastasid tervisekiirendit Health Founders. Avaliku sektori poolelt kohtuti Tervisekassa ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskuse esindajatega.

Laeb infot...