Tallinna Tehnikaülikool

27. – 30. septembril 2022 toimus Austria pealinnas Viinis Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP asutamise 50. aastapäevale  pühendatud ICL2022 teaduskonverents „Õppimine digi- ja rohepöörde ajastul“. Selle interdistsiplinaarse konverentsi eesmärgiks oli keskenduda asjakohaste suundumuste ja uurimistulemuste vahetamisele ning interaktiivse koostööõppe ja inseneripedagoogika praktiliste kogemuste tutvustamisele.

Konverentsil osales üle 250 inimese kokku 37 riigist (IGIP-i allorganisatsioonid on üle maailma asutatud 75 riigis). Seekordne konverents oli tähenduslik selle poolest, et just Viinis loodi 50 aastat tagasi tänaseks ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud inseneriorganisatsioon ja kanti samal aastal ka Austria riiklikkusse ettevõtlusregistrisse.

Suurejooneline konverents viidi läbi Viini eri paigus: Viini Rakenduskõrgkoolis  ja Viini Hilton Park Hotelli erinevates koosolekuruumides. Konverentsi pidulikum osa – IGIP-i teenekate tegevliikmete autasustamine ja pidulik lõunasöök toimusid Viini Tehnikaülikooli kuppelsaalis. Konverentsi sponsoriks oli Austria Haridusministeerium. Kaugettekannete jaoks oli ette nähtud spetsiaalne kaugkonverentsiruum, kust juhiti üle maailma toimunud erinevaid ettekandeid. Kindlasti andis sellistele kaugesinemistele teatud tõukejõu ka COVID-19 tõttu Tallinnas toimunud täielikult virtuaalne aastakonverents ICL2020.

Konverentsi plenaaristungil Grand Klimt hallis esines ettekandega ka Eesti Teaduste Akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere: „Green Transition as a Teaching, Engineering and Communication Challenge“ (Rohepööre kui väljakutse õpetamisele, inseneeriale ja suhtlemisele), mis väga soojalt vastu võeti.

Insener_IGIP50

Ühte plenaaristungit juhatas ka aasta tagasi valitud, ent alles sellel konverentsil IGIPi presidendi täisõigustesse astunud Tiia Rüütmann Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eestist oli esinejaid veel Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

Heameel on tõdeda, et  IGIP-i pidulikul vastuvõtul Viini TÜ kuppelsaalis jagus auhindu ka TalTechi inseneriteaduskonna kolleegidele, IGIP-i pikaajalistele liikmetele ja inseneripedagoogika rahvusvahelise kvalifikatsiooni omanikele: akadeemik Jakob Kübarsepale – IGIP-i teeneline liige (Senior Member) ja Hants Kipperile – Adolf Melezineki nimeline IGIP-i elutööpreemia (Meritorius Service Award).

„Olin Eestis esimeste hulgas, kellele omistati aastal 2001 rahvusvaheline insener-pedagoogi kvalifikatsioon ING-PAED IGIP,“ kommenteeris emeriitprofessor Kübarsepp. „Praeguseks on selle kvalifikatsiooni saanud juba kümned õpetajad üldhariduskoolides ja õppejõud ülikoolides.“ Kübarsepa sõnul väärtustatakse eelkõige õpetamisoskust, osalemist kvalifikatsiooni tõstvatel (täiendus)koolitustel ning teadmiste ja kogemuste levitamist.

Järgmine IGIP-i aastakonverents toimub Hispaania pealinnas Madridis 2023. aasta septembris.

Täpsem info:
Tiia Rüütmann
 

Laeb infot...