Tallinna Tehnikaülikool

Raiko Puustusmaa on lõpetanud TalTechi majandusteaduskonnas avaliku halduse ja riigiteaduste eriala. Praegu töötab Raiko Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis elamuvaldkonna eksperdina, varem osales ta Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi ühisprojekti pikaajalise strateegia “Eesti 2035” loomises ning ELi ühtekuuluvuspoliitikate fondide 2021-2027 perioodi ettevalmistuses. Raiko kuulub ka euroopameelsesse United Europe organisatsiooni, mille eesmärk on edendada ühise Euroopa ideed.

Raiko Puustusmaa

Kuidas on digirevolutsioon Sinu eriala mõjutanud?

Digirevolutsioon on kahtlemata eriala mõjutanud ja seda eelkõige läbi aina tugevamate seoste loomise IT-ga. Me vajame arusaamist, mõistmist ja oskust valitsemisest, kus see võib toimuda suuresti väljaspool meie visuaali või käega mittekatsutaval viisil - suurt diskussiooni loovad siiani meil näiteks e-valimised. Üha enam automatiseeritavad teenused ja bürokraatia kolimine virtuaalmaailma nõuab meilt arusaama, kuidas toimuvad otsused läbi programmide, ja oskusi, kuidas selliseid süsteeme koostöös IT-ettevõtetega üles ehitada. Olen näinud praktikas, et IT valdkonna mõistmine on ülioluline selleks, et avalik sektor suudaks selliseid suuri digisüsteeme ehitada ja õigesti tellida. Digirevolutsiooni laineharjal purjetamiseks on väga kasulik omada oskusi ja ettevalmistust digivaldkonnaga töötamiseks.

Eesti avalik sektor on valdavalt hea näide avatusest ja katsetamise julgusest ning sellest sündivate uute ägedate lahenduste elujõust. Me inspireerimine teisi riike ja see revolutsioon loob kindlasti erialal täiendavaid võimalusi ka välismaal kogemuste andmiseks ja saamiseks.

Mida tähendab riigivalitsemine maailmas, kus riigipiirid ei kehti (nt Schengen ja EU)?

See on suur väljakutse riikidele tegemaks koostööd ja ühiseid otsuseid nende territooriumite piiridest väljaspool. Alati on kerge vastanduda, kui koostöö tegemine tundub keeruline. Arvestama peab aga kõigi eripärade ja arvamuste paljususega riikide siseselt ja väliselt. Samas annab see palju võimalusi riikidele erinevatel tasanditel koostöö loomiseks ja ühisprojektide algatamiseks, sest inimeste ja kaupade liikumine juba iseeneslikult tekitab vajadusi regulatsioonide jm süsteemide ühtlustamisel.

Üha enam võime rääkida mõistest “Euroopa kodanik”, sest aina enam segunevad meie elud erinevate riikidega läbi sõpruse või armastuse ning kasvavad ootused ka Euroopa tasandil ühtlustatud teenustele. COVID19 kriis kinnitas, et riigivalitsemine avatud piiridega on midagi, mis vajab veel aega ja kujunemist.

Mida tähendab valitsemine Sinu jaoks ja kelle töö on valitsemine?

Valitsemisele läheneda võib väga laialt, me kõik valitseme oma elu ja teeme otsuseid. Minu jaoks tähendab valitsemine esmalt väärtuspõhist ja erapooletut ühishuvide juhtimist. See tähendab, et tehtud otsused on läbipaistvad ja arusaadavad. Valitsemine on töö sellele, kelle kätte valitsemine on usaldatud. Kuidas usaldus tekib ja võidetakse, peab olema kooskõlas ühiste väärtustega.

Kahtlemata seostub valitsemine mulle ka kreedoga, mis on tuttav väitlusest: “Mitte tugevama argument, vaid tugevaim argument võidab”.

Kas siit erialalt tulevad ametnikud, poliitikud või poliitikaanalüütikud?

Sellelt erialalt tulevad inimesed, kes on saanud väga hea ettevalmistuse ja teadmistepagasi valitsemisest ja innovatsioonist. Nad võivad julgelt teha oma elus valikuid ja valida mitmeid uksi, millest siseneda – koridorid on selle eriala puhul pikad ja uksi, mida avada, on palju. Eriala on hea ettevalmistus ametnikele, poliitikutele ja poliitikaanalüütikutele.

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.

Moonshot valitsemise kontekstis ja innovatsioon laiemalt. Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioon on väga põnevad teemad, millesse ma varem ei olnud sellist sisevaadet saanud.

“Ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha oma riigi jaoks,” ärgitas USA president John F. Kennedy oma kaasmaalasi käituma üldsuse huvides. Sellesse mõtteterasse on kokku võetud ka avaliku halduse ja riigiteaduste eriala tuum: õpetada sotsiaalse närviga noori panustama ühiskonna arengusse. Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, rändekriis) ja digilahenduste levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks. Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjatena kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning koostöös lahendada püüavad. Just selliste teemadega me Tallinna Tehnikaülikoolis tegeleme. www.taltech.ee/avalik-haldus-ja-riigiteadused

Laeb infot...