Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu TalTechi rakendusliku majandusteaduse bakalaureuseõppekava vilistlase Heleri Alliksooga.

Heleri Alliksoo

Miks Sa otsustasid rakenduslikku majandusteadust õppida?

Mul aitas õige suuna leida Rajaleidja karjäärinõustaja. Lähtusime sellest, et mulle meeldis matemaatika, numbrid ja analüüsimine. Õppisin juba keskkoolis majandust ning mingid baasteadmised olid eelnevalt olemas. Lisaks oli mu õde juba Pärnust Tallinnasse kolinud ning õppis tehnikaülikoolis majandust. Alates sellest, kui läksin TalTechi avatud uste päevale, tekkis ülikooliga hea kontakt. Tundsin, et mind hoiti infoväljas. Tehnikaülikoolis on sõbralik ja kokkuhoidev õhkkond.

Millised on kõige olulisemad teadmised ja kompetentsid, mida Sinu õppekava Sulle andis?

Õppekava annab baasteadmised väga paljudes valdkondades nagu näiteks mikro- ja makroökonoomika, ettevõtlus, finantsarvestus, rahandus, eraisiku rahandus, mille teadmised kuluvad igaühele ära või statistika, mis õpetab andmetest aru saama, neid mõtestama. Nende alusteadmiste põhjal on lihtne mõista, mis on sinu kirg, mida magistrantuuris edasi õppida.

Peamine oskus, mida õppekava arendab, on näha numbrite taha ning osata nende põhjal järeldusi teha. Analüüsioskust arendatakse näiteks statistika ja ökonomeetria õppeainetes. Arutatakse ka majanduspoliitikat, keskkonnaga seonduvat jt pehmemaid teemasid, mis loovad konteksti. Oluline on õppida nägema majandust kui tervikut erinevate nurkade alt.

Kas Sul oli õpingute ajal ka tagasilööke?

Ikka oli, aga kui lõpuks ainest aru saad, siis on suur rõõm eneseületamisest. Koos õppimine andis palju juurde. Teisele seletamine aitab teadmisi kinnistada. Koos õppimine arendab ka koostööoskuseid, mida läheb tulevikus tarvis. Kokkuvõttes pole miski nii raske, kui esmalt paistab.

Millised on õppekava lõpetanute karjäärivõimalused?

Bakalaureuseõpingute ajal käisin praktikal Swedbankis, kus sain panganduse teadmisi. Aasta hiljem läksin tööle ABB-sse, kuhu jäingi tööle. Töötan ABB üldraamatupidamise osakonnas. Kõik, mida olen õppinud, toetab väga palju seda, mida tööl teen. Minu kursusekaaslased töötavad näiteks audiitorfirmades PwC, KPMG ja Deloitte. Inimesi on läinud tööle ka Eesti Panka, Statistikaametisse ja Rahandusministeeriumisse, nii et tööd leiab nii era- kui avalikus sektoris.

Mitmed globaalsed ettevõtted on hakanud Eestisse laienema, sest mõistavad, et siin on neile vajalikud kompetentsid olemas. Ülepakkumised on pigem trend. Inimesi on siia valdkonda juurde vaja, sest nõudlus ületab pakkumist.

Õpid praegu majandusarvestuse ja ärirahanduse magistrantuuris. Kas soovitad õpingute jätkamist ka teistele?

Pärast lõpetamist tundsin küll alguses, et tahan puhata, kuid otsustasin siiski otse edasi minna. Õppimisharjumus oli sees ja baasteadmised hästi meeles. Samas on minu kursusel ka neid, kes tulid magistrantuuri 10-15 aastat hiljem. See annab kokku toetava grupi, kuna vanemad magistrandid jagavad teistega oma töökarjääri kogemusi ja nooremad saavad jällegi ülikoolielu praktilise poolega aidata, nagu näiteks, kuidas õppeinfosüsteem toimib vms. Soovitan kindlasti ka teistele magistrantuuri minna!

Millised on Sinu nõuanded tulevastele rakendusliku majandusteaduse tudengitele?

Sissesaamiseks tuleks laia matemaatika eksam hästi ära teha. Kui oled juba tudeng, siis võiksid olla avatud meelega ning mitte karta küsida. Tuutorid ja õppejõud on väga abivalmid. Võid õppejõult pärast loengut küsida või talle kirjutada – alati seletatakse ja aidatakse. Naljatamisi öeldakse, et parem on olla 5 min rumal ja küsida, kui jätta küsimata ja olla terve elu rumal. 

Artikkel ilmus Pärnu Postimehes 05.03.22.

Kandideerimine: 01.01.-06.07.2022

Uuri lähemalt

Laeb infot...