Tallinna Tehnikaülikool

Juba neljandat aastat järjest toimus Rakett 21 projekti sissejuhatav üritus koolinoortele. 80 õpilast osalesid kahel päeval töötubades – õppides, proovides, katsetades, eeldades, väiteid kummutades ja avastades. Avastades, et keerulised insenerierialad on müüt. Inseneeria on jõukohane kõigile,  peab olema vaid uudishimulik ning peab olema tahtmist õppida ja uurida.

Rakett 21 Jänedal 2021
Õpilased elektroenergeetika töötoas. Pildi autor Cia-Helena Meldo

Rakett 21 toimus 5.-6. oktoobril Jänedal juba neljandat aastat järjest.  

Kolme aasta vältel on inseneeria valdkondadega tutvunud juba ca 300 7. - 12. klassi õpilast. Projekt on väga hästi vastu võetud - seda tõestab fakt, et mitmed õpilased osalevad mitmendat aastat järjest.

Valdkonnad olid varasematele aastatele sarnased:
elektroenergeetika, materjalitehnoloogia, mehhatroonika, ehitus, robootika, teedeehitus ja geodeesia ja energiatehnoloogia. Iga õpilane sai osaleda 6 erinevas töötoas.

Töötoad võimaldavad õpilastel ise kaasa mõelda, lahendusi pakkuda, avastada, katsetada ja ka eksida. Põnevaid ülesandeid koostavad ja viivad läbi TalTechi professorid, õppejõud, programmijuhid ja tudengid. Aasta-aastalt täiustame ülesandeid toetudes osalejate tagasisidele ning võttes arvesse õpilaste huvisid ja soove. 

Novembris algab projekti e-võistluste voor. E-võistlustel saavad osaleda kõik Tallinna koolid. Kokku tuleb panna 3-4 liikmeline meeskond ning see registreerida! Täpsemat infot e-võistluste ja osalemise kohta saab SIIT.

Rakett 21 on Tallinna XXI Kooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööprojekt, mida toetab Tallinna Haridusamet. Projekt valiti 2021. aastal Tallinna parimaks koostööprojektiks.

Tegemist on uudse kontseptsiooniga inseneeriat populariseeriva võistlusega, mis sai alguse 2018. aastal. Võistlus on suunatud 7. – 12. klassi õpilastele, on kaasahaarav ning tutvustab reaal- ja tehnikavaldkonda väga erinevate ülesannete kaudu. Rõhk on praktilisel tegevusel ning kaasaegsete vahendite ja meetodite rakendamisel. Õpilasi aktiivselt tegevustesse kaasates suureneb huvi reaal- ja loodusteaduste vastu ning võistlusmoment lisab põnevust ja hasarti.  Rakett 21 projekt on ennast juba kolmel aastal edukalt tõestanud, olles sillaks põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilaste ning ülikooli insenerierialade vahel. Raketis on võimalik tuttavaks saada ehituse, robootika, mehhatroonika, elektroenergeetika, materjalitehnoloogia, teedeehituse ja geodeesia ning keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia valdkondadega. Ülevaatlik kokkupuude nii erinevate insenerialadega aitab õpilastel otsustada oma haridustee jätkamise ja karjääri valiku kohta. 

Raketi iga-aastane projekt algab oktoobris väljasõiduga XXI Kooli õpilastele, kus 2 päeva vältel toimuvad erinevad inseneeria töötoad. Sellele järgnevad novembrist aprillini võistlusülesanded elektroonilistes kanalites – iga eriala kohta üks ülesanne.
E-võistlusel on võimalus osaleda kõikidel Tallinna koolide õpilastel, iga valdkonna ülesande lahendajate hulgast selgub selle valdkonna parim. Kõikide valdkondade e-ülesannete lahendajate hulgast selgitame aga välja kogu võistluse parimad kolmes vanuseklassis, kes pääsevad finaalvõistlusele mais. Auhinnad ootavad nii e-võistluse iga teema võitjat kui finaalvõistlusel osalejaid. Lõppvõistlus pakub elamusi ka neile, kes finaali ei pääsenud – see on päev täis põnevaid töötubasid, meelelahutuslikke mänge ning väljakutseid.

Lisainfot loe Rakett 21 kodulehelt

Laeb infot...