Tallinna Tehnikaülikool

Kuni 20. novembrini saavad kõigi Tallinna koolide 7. - 12. klasside õpilased regida Tallinna XXI Kooli ja TalTechi korraldatud insenerivõistlusele Rakett 21, mille varasemate aastate osavõtjaskond on peamiselt piirdunud XXI kooliga. Võistlust tutvustab Mattias Põldaru ehituse ja arhitektuuri instituudist.

Võistluse peamine eesmärk on inseneeria tutvustamine. Kindlasti ei sobi inseneritöö kõigile, kuid loodame, et asetame selle valiku õpilase jaoks vähemalt lauale. Ülesannetes on peamurdmist nii robootika, mehhatroonika, teede-, kütte- ja ehitusinseneri suunal, samuti materjaliteadusest ja energeetikast. Olenemata, kas spetsialistiks õppija eesmärk on investeering tulevikku või lihtsam elu, on nende erialade kõrgema palgaga maksumaksjad tulevikus kogu ühiskonnale kasulikud.

Õpilased hindavad töötubasid ja finaalvõistluse ülesandeid kõrgelt: „Sain põhimõtteliselt kõike ise teha ja katsetada. Töötubasid tegid tudengid, kes olid ise antud teemadest väga huvitatud, see andis parema vibe’i,“ on õpilased sedastanud. Kontakt ülesandeid läbi viivate tudengite ja doktorantidega loob silla ülikooliga, kauge ja võib-olla hoomamatu muutub tuttavaks.

Enda jaoks loeme õnnestumiseks, kui projektis osaleja avastab enda jaoks, et ta mitte ainult ei saa inseneriprobleemist aru, vaid oskab sellele ka lahendusi pakkuda. Selle jaoks võtame kas päriselulisest probleemist piisavalt väikese osa või esitame probleemi lihtsustatud mudelina, põhimõttelised lahendused jäävad samaks. Õpilasel tekib probleeme lahendades enesekindlus. Loodetavasti laieneb sellega võimalike karjäärivalikute ring ning teadmiste rakendamine aitab ainetundides info omandamisele kaasa.

Kuigi võistlemine ei ole Raketi projekti peamine eesmärk, püüame noorte võistluskihust siiski maksimumi võtta, see on peaaegu tasuta motivaator. Kui tulemust saab võrrelda sõbra või enda eelmise sooritusega, on õpilastel ülesannete lahendamisel hoopis rohkem indu. Loomulikult meeldis õpilastele töötoas ka väetisepommi ja söögisooda-äädika pommil töötava raketi tegemine, isegi kui ainult üks rakett kuuest ületas raskuskiirenduse.

Rakett 21 projekt on olnud ülikooliperele heas mõttes väljakutse. Suur osa osalejatest võtavad projektist osa mitmendat aastat ning töötubades või võistlusel sama idee uuesti kasutamine ei tule kõne alla. Selle tõttu töötame iga kord välja täiesti uusi võistlusülesandeid ja töötubasid ning saame neid proovida koos kooliõpilastega. Mitte kõik töötoad ei ole esimesel katsel perfektsed, kuid tore on näha, kuidas õpilaste positiivne tagasiside innustab ülesannete läbiviijaid veel rohkem pingutama. Juba kontrollitud lahendusi saame kasutada näiteks avatud uste päevadel ja koolide karjäärimessidel.

Mõnevõrra on projekti XXI koolile suunatud töötubade läbiviimist keerukamaks teinud ka praegune ettevaatust tingiv olukord. Koostöö projekti korraldava XXI kooli huvijuhi Maarika Paunaga on siiski sujunud väga paindlikult.

Sel aastal on e-võistlus ja finaal avatud kõigi Tallinna koolide tiimidele. Põnevusega ootame, kui palju tuleb osavõtjaid. Formaadi valisime selliselt, et kõik tiimid lahendavad ülesandeid teisipäeva õhtul kell 19-20, see teeb võõraste teadmiste kasutamise nii keeruliseks, kui seda interneti vahendusel korraldataval võistlusel on võimalik teha. Võistlusele saavad õpilaste meeskonnad registreeruda kuni 20. novembrini rakett21.ee lehel.

Laeb infot...