Tallinna Tehnikaülikool

Aastad, mil õppisid Tallinna Tehnikaülikoolis: 2010–2015

Teaduskond ja eriala: inseneriteaduskond, elektroenergeetika

Reigo Kebja

Foto: erakogu

Tänased tegemised töises ja ühiskondlikus plaanis?

Olen viimased kuus aastat töötanud Enefit Greenis, panustades regiooni taastuvenergia arengusse. See on olnud üks ütlemata äge teekond täis põnevust ja väljakutseid. Praegu olen Enefit Greeni koostootmise valdkonnajuht ja minu vastutusel on ettevõtte koostootmisjaamad, kus toodetakse elektrit ja sooja, nendest kaks asuvad Eestis ja kaks Lätis.

Ühiskondlikus plaanis olen Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige, seltsina panustame eriala populariseerimisse suuresti selleks, et suurendada erialast järelkasvu. Nagu viimased aastad ja eriti viimased kuud on näidanud, ootab energeetikas laiemalt lähiaastatel ja aastakümnetel väga palju põnevaid väljakutseid ning selleks, et nendega edukalt toime tulla, vajame eriala tippeksperte ja selget regulatiivset keskkonda.

Kas ja kuidas oled vilistlasena ülikooliga seotud?

Olen käinud ülikoolis igal aastal külalisesinejana loenguid andmas. Eriti äge oli viimatine kogemus tänavu septembris, kus üliõpilasi oli kuulamas lausa 100 ringis. On väga motiveeriv käia loengut pidamas noortele, kes kuulavad huviga ning küsivad ohtralt täiendavaid küsimusi. Just selliseid uudishimulikke noori energeetika rohepöörde elluviimiseks vaja ongi!

Räägi üks meelde jäänud hetk või lugu ülikooliajast.

Üks äge juhtum toimus füüsika praktikumis, kus rühmatöö käigus suutsime poistega praktikumi klassi „pimedusse“ jätta. Klassi automaatkaitselülitid rakendusid, ruum täitus pimedusega ja oh seda piinlikkust nii õppejõu kui ka kaasüliõpilaste ees, et energeetika eriala tudengitena suutsime teha elektrialase valearvestuse. Klassi elektrivarustus sai siiski kiirelt taastatud.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, et käisid just selles ülikoolis?

Tänu TalTechile olen eri- ja tööalases plaanis seal, kus ma täna olen. Olen sellega ääretult rahul! Sain ülikoolist väga tugevad energeetikaalased baasteadmised ning tunnen end tõelise insenerina. Kooliajal võib paljudel meeles mõlkuda, miks üht või teist teoreetilist teadmist vaja on, kuid saan kinnitada, et hilisemate aastate jooksul päriseluliste probleemide lahendamisel on kõik need teadmised olnud kohati lausa kriitilise tähtsusega selleks, et nende baasil kiirelt uut infot omandada ning luua seoseid teooria ja eluliste probleemide vahel – ja just nii saavadki sündida parimad lahendused!

Boonusena andis TalTech mulle ka suurepärase tutvusringkonna, kellega käime läbi tänase päevani – seda nii teiste tudengite kui ka õppejõudude vaates. See on tore ja edasiviiv mitte ainult sotsiaalselt, vaid ka erialaselt, kuna aitab laiendada silmaringi, mille avarus on tänapäeval ääretult oluline optimaalsete otsuste langetamiseks.

Mis sinust oleks saanud, kui sa poleks õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis?

Kuna olen enda nii eri- kui tööalase elu ja valikutega väga rahul ning võin kinnitada, et iga möödunud aasta, mil olen energeetikavaldkonnas toimetanud, on olnud ääretult särav ja meeldejääv, siis ei oska enda elu teistmoodi ette kujutadagi.

Ütle üks mõte, kuidas TalTechi veelgi ägedamaks ülikooliks teha, kui mingeid ressursipiiranguid ei oleks.

Ma ütlen, kus TalTech on viimase kümne aasta jooksul kõvasti edasi liikunud – see on koostöö ettevõtjate ja ülikooli vahel. See on väga oluline tudengites täiendava motivatsiooni tärgatamiseks, seeläbi nähakse ja suhestutakse rohkem tulevaste võimalike tööandjatega ning nähakse ka praktilist väljundit koolis õpitule. Teisalt aitab see välja tuua reaalsete probleemide ja ülikoolis õpitu vahelisi seoseid ning annab kindlust, et koolis omandatud teadmistel on hiljem praktiline väljund.

Selle koostöö hoidmine ja veelgi edasi arendamine nii külalisloengute, loengusarjade kui ühiselt teadustööde tegemise kujul on minu hinnangul väga oluline, kuna annab positiivset efekti mitmel tasandil.

Üks põhjus, miks peaks just TalTechi õppima tulema?

TalTechis õppimine ei anna mitte ainult tugeva teoreetilise tausta, laia tutvusringkonna ning praktilised kogemused – see annab terve ökosüsteemi selleks, et olla tulevases eri- ja tööalases arengus edukas.

Laeb infot...