Tallinna Tehnikaülikool

Eesti majandusteadlase ja pankuri Rein Otsasoni 90. sünniaastapäeval 24. mail annab Rein Otsasoni fond noortele majandusteadlastele välja 2000 eurosed stipendiumid õpingute jätkamiseks.

2021. aasta stipendiaadid on Katri Urke (Tallinna Tehnikaülikool), Pauline Kommer (Tallinna Tehnikaülikool) ja Asso Kasuk (TÜ).

Katri Urke doktoritöö teemaks on „Riigirahandus ja fiskaalpoliitika“. Fiskaalpoliitika ja riigirahanduse kujundamine on tihedalt seotud riigi makromajandusliku käekäiguga, ka sellega, kui stabiilne ja jätkusuutlik on riigi majanduslik areng. Nii ülemaailmne finantskriis, sellele Euroopas järgnenud võlakriis, praegune koroonaviiruse pandeemia kui ka ülimadalale langenud intressimäärad on fiskaalpoliitika tähtsust makromajanduse käekäigu juures järjest suurendanud ning muutnud teadmiste laiendamise selles valdkonnas väga päevakajaliseks ja oluliseks.

Pauline Kommer kirjutas magistritöö teemal „Mismatch Decomposition in the Estonian Labour Market“. Töö eesmärgiks on hinnata mittesobituvust töötute ja vabade töökohtade vahel Eesti tööturul, uurides mittesobituvust erinevatel tasemetel: regionaalsel, ametialade ja tegevusalade tasemel. Mittesobituvuse ulatuse uurimine võimaldab paremini mõista töötuse võimalikke põhjuseid ning kujundada sobivaid tööturumeetmeid töötuse vähendamiseks. Mittesobituvuse hindamiseks kasutas Pauline uut metoodilist lähenemist mittesobituvuse indeksite kujul, mida varasemalt Eesti tööturu uurimisel pole rakendatud.

Asso Kasuk´i magistritöö eesmärk on teha ettepanekuid mikroettevõtetele ning riigile digitaalse innovatsiooni soodustamiseks.

Sihtasutus Rein Otsasoni Fond on asutatud 2006. aastal ja 2021. aastal täitus Rein Otsasoni Fondil 25 tegevusaastat. Fondi poolt iga-aastaselt väljaantavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majanduse erialal õppivate Eesti kodanikest üliõpilaste õpingute ja teaduslike uuringute toetamiseks. Tänaseks on Rein Otsasoni Fondi stipendiumi saanud juba 44 suure potentsiaaliga noort Eesti majandusteadlast.

Stipendiumite väljaandmist toetab AS Coop Pank.

Lisainfo Rein Otsasoni Fondi kohta  www.otsason.org

Laeb infot...