Tallinna Tehnikaülikool

Ma soovin tänada meie inimesi, meie töötajaid selle suure töö eest, mille me üheskoos oleme viimase aasta jooksul ära teinud. Meil on tänaseks uus arengukava, meil on välishindamise tarvis loodud eneseanalüüs.

Neid mõlemat läbib sõna "kvaliteet", kvaliteet meie kõikides tegevustes. See tähendab, et me ei pea tegema rohkem, kui me vajame. Teeme pigem vähem, aga teeme hästi!

Meie arengukava uuteks tegevusteks on rohepööre ja digipööre. Siin soovime me võtta juhtiva rolli, olla teadus- ja tõenduspõhine ekspert, näidata nii Eestile kui ka maailmale, mis on rohepööre, mis on need tegevused, mida me peaksime tegema, et jõuda seatud eesmärkide täitmiseni. Ja võibolla veel olulisem on, et me suudaksime eristada rohepööret rohepesust.

Kui me tuleme kvaliteedi juurde tagasi ja küsime, kuidas me selleni jõuame, siis me saavutame selle meie inimeste kaudu. Inimesed on meie kõige tähtsam vara!

Alanud perioodil peame rohkem tähelepanu pöörama organisatsioonikultuurile, inimeste märkamisele ja tunnustamisele, samuti nende kaasamisele otsustamisse.

Ma julgen öelda, et esimest korda oleme me oma arengukavas pööranud tähelepanu just inimestele, sellele kõige tähtsamale. Meil on selle tarvis ka mitmed võtmenäitajad, näiteks sooline ametialane integratsioon, ülikooli nähtavus, samuti rahulolu. Just nendega peame tulevasel perioodil kõige rohkem tööd tegema. Siis saavutame ka hea kvaliteedi.

Laeb infot...