Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor, nelja teaduskonna dekaanid ja Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger on iga ülikoolilõpetaja üle sama uhked nagu lõpetajad ja nende lähedased. Head soovid lõpetajatele eluteele kaasa!

Head lõpetajad! Te lõpetate Eesti ainukese tehnikaülikooli. Kindlasti on ülikooli lõpetamine mõnede jaoks teist eluunistuse täitumine. Teiste jaoks on ülikooliõpinguid motiveerinud uudishimu, mitte vaid soov saada lõpudokument. Kolmandate jaoks avab ülikooli lõpetamine palju uusi võimalusi edasiõppimiseks. Paljudele teist on aga oluline kindla elukutse omandamine, mis tagab turvalise ja tasuva töökoha. Siiski võib turvatunne olla petlik, sest maailm muutub nii kiiresti, et tänased lahendused ei vii meid edasi homme ja homsed lahendused on aegunud ülehomseks. Seetõttu on oluline mitte sörkida ajaga kaasas, vaid käia ajast ees, olla teenäitaja.

Tehnikaülikool oma erialadega annab teile hea aluse olla teenäitajaks muutunud maailmas, kus iga päev on teistsugune. Meie tunnuslause „Mente et manu“ tähendab „Mõistuse ja käega“. See tähendab nii kriitilist ja loovat mõtet kui ka ettevõtlikku ning praktilist tegutsemist.

Siiski tuleb igaühel meist varem või hiljem edasi õppida. Seetõttu omandab mõiste „ülikooli lõpetamine“ hoopiski teise tähenduse. Teie alma mater ootab teid alati tagasi, et teie püüdlusi toetada – kas taseme- või täiendõppesse või siis hoopis omandatud haridust ja tarkust teistele jagama.

Aitäh, et valisite just Tallinna Tehnikaülikooli.

Aitäh, et valisite eriala, millel töötades on teil võimalus anda oma panus parema homse heaks.

Mente et manu!

Tiit Land
rektor

Tiit Land

Austatud lõpetajad! Maailm ja tehnoloogiad meie ümber muutuvad pidevalt ja inseneri elukutse ühes nendega. Vajalike teadmiste ja oskuste mahud kasvavad tohutul kiirusel ja aeglustumist pole ette näha.

Tänapäeval seisame nii digi- kui ka rohepöörete ehk revolutsioonide lävel. Need on globaalsed väljakutsed, mis muudavad nii meie kui ka järgmiste põlvkondade elu. Vastates nendele väljakutsetele loome uusi võimalusi ettevõtlusele nii oma väikeses Eestis kui ka globaalses mõõtmes, kujundame nii enda kui ka teiste tulevikku.

Olen kindel, et iga insener suudab etteantud probleemi lahendada, kuid oluline on leida õige vaatenurk, kust sellele läheneda. Siin on abiks süstemaatiline uurimistöö, mis on inseneri üks tähtsamaid vahendeid uue oskusteabe ja tehnoloogia arendamisel. Teadusuuringud kiirendavad innovatsiooni, toetavad jätkusuutlikku tööstuslikku arengut ja võimaldavad ära kasutada globaalset väärtusahelat.

Inseneriteaduskond, School of Engineering – see on teaduskond, kus õpetamine põhineb viimastel teadusuuringutel. Inseneri elukutse arendamine toimub koostöös infotehnoloogia, majandusteaduste, disaini ja teiste valdkondadega, kus valdkondade sidusus aina kasvab, täitmaks ühiskonna kasvavaid vajadusi ja lahendamaks tekkivaid väljakutseid.

Julgustan kõiki mõtisklema: mis on need sõnad, mis meid kõnetavad? Mis on need teod, mis ei vaja seletamist? Millised on elu kõige olulisemad valikud, mis ei vaja põhjendamist?

Mulle tundub, et meid kõiki kõnetab ühte­moodi sõnapaar „kvaliteetne haridus“. Kompetentsi otsimine ülikoolist kui õppe-, teadus- ja arendusasutusest on vägagi loogiline ja loomulik. Inseneriks saamise eesmärgil Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas õpingute alustamine ja edukas lõpetamine on õige valik nendele, kes tahavad muuta maailma paremaks.

Kallid lõpetajad! Ma õnnitlen teid kõiki veel ühe eluetapi eduka läbimise puhul. Teadke, et inseneriteaduskond ja kogu Tallinna Tehnikaülikool on teie üle ääretult uhke ja ootab teid alati tagasi ülikooli – õppima, õpetama ja edulugusid jagama. Ülikooli uksed täna ei sulgu teie järel, vaid on alati avatud.

Palju õnne kõikidele lõpetajatele!

Fjodor Sergejev
inseneriteaduskonna dekaan

Picture of Fjodor Sergejev

Head lõpetajad! Te olete läbi käinud huvitava tee. Teie õpingute ajal toimus hariduses radikaalne (sunnitud) digipööre, mida enamik inimesi ei osanud ettegi näha. Olude sunnil oli enamjagu kontakte õppejõudude ja kaastudengitega virtuaalsed. Oma toas ekraani taga istumine, mitte aga rühmatööde tegemine raamatukogus või kohvikus, muutus normiks. Paljud muutused on tulnud selleks, et jääda. Loodan siiski, et inimestevahelised kontaktid ei kao kuhugi ja seda rohkem hakkame me neid väärtustama.

Tuleviku ülikooli peamine väärtus on kindlasti kontaktide loomine, koostegemine, kogemuste jagamine. Stanfordi või MIT-i loenguid võib kuulata suvalises maailma punktis. Aga kui sul ei ole kedagi, kellega oma teadmisi peegeldada, koos avastada ja järele proovida, siis jäävad ka maailma kõige paremad loengud vaid videoklippideks arvutiekraanil. Seega – ärge unustage oma kaastudengeid, sõpru ülikoolist. Nemad on teile sama väärtuslikud kui ülikoolist saadud teadmised ja oskused. Ning mis peamine, õppida tuleb pidevalt ja läbi elu, laiendades neid teadmisi, mille te siit ülikoolist vundamendina kaasa olete saanud.

Olge edukad ja lennake kõrgelt!

Gert Jervan
infotehnoloogia teaduskonna dekaan

Gert Jervan

Õppimisega seotud elu käib akadeemiliste aastate kaupa. Siin on talv kasvu ja arenemise aeg ning saak valmib kevadeti. Sel kevadel saavad teist Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased. Tehnikaülikooli vilistlaskogu on suur ja mõjuvõimas kogukond Eesti ühiskonnas. Osalege aktiivselt vilistlaskogu ettevõtmistes. Hoidke elus seda sõpruskonda, milles elasite oma üliõpilasaastad.

Erinevaid ameteid saab omandada väga erineval moel, ka ilma koolis käimata. Koolides saab aga omandada kooliharidust – ülikoolides ülikooliharidust. Haridus on midagi enamat kui lihtsalt teadmised ja oskused. Albert Einsteini sõnul on haridus see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on just haridus teie kõige suurem abimees. Haridus aitab teil orienteeruda selles määratus infohulgas, mida tuleb 24/7, tuleb uksest ja tuleb aknast, tuleb igast praost.

Kallid lõpetajad, ärge unustage oma ülikooli, oma alma mater’it. Tema uksed on teile alati avatud. Õnnitlen teid ülikooli lõpetamise puhul ning soovin jõudu ja mõistust oma unistuste elluviimisel ja maailma uueks loomisel!

Andrus Salupere
loodusteaduskonna dekaan

Andrus Salupere

Head lõpetajad, kohe vilistlased! Lõpuks on see aeg käes! Majandusteaduskonna lõpetajast TalTechi vilistlasena on teil nüüd võimalik end teaduskonna vilistlasportaali liikmeks registreerida. Te ühinete väga väärika seltskonnaga, kes ühiskonda ja majandust oma tööga nii Eestis kui kaugemalgi edendavad. Paarikümne aasta pärast olete just teie need, kes kõige olulisemaid otsuseid tegema peavad ja teha suudavad.

Olete teinud tohutu töö, mis on hea vundament, et tulevikus jätkata. Ärge siiski laske endal igapäevatöösse uppuda – vaadelge, lugege, mõelge ja alles siis tehke, elu on õppimine ja pidev uue algatamine. Ettevõtlikkust ja häid kaaslasi teile sellel ees ootaval elukestval õppimisteel.

Enn Listra
majandusteaduskonna dekaan

Enn Listra

Head TalTech Eesti Mereakadeemia lõpetajad! 2021. aasta juunikuu on teie jaoks väga eriline ja meeldejääv – olete omandanud kõrghariduse ning saate Mereakadeemiast kaasa oma auga välja teenitud diplomi.

Diplom käes ja praktika seljataga – olete juba edukalt tegelenud oma tulevase karjääri loomisega. Nüüd on aga aeg astuda järgmised sammud: seada eesmärgid homseks, ülehomseks ja pikemaks ajaks; luua, arendada ja hoida suhteid inimestega, kes on teile tulevasel teekonnal abiks, ning praktiseerida kooliajal õpitut. Õppida tuleb teil elu jooksul pidevalt, aga küllap olete sellega juba harjunud. Kel huvi, on alati oodatud tagasi ka Mereakadeemiasse, et täiendada erialaseid teadmisi.

Rõõm on tõdeda, et olete viimaste aastate sündmuste kiuste õppinud ka teistmoodi õppima ning suutnud hästi toime tulla muutustega. Loodan väga, et leiate edasises elus enda jaoks samuti õige tasakaalu ja suudate seda hoida ka siis, kui välised jõud seda vägisi loksutada proovivad. Olge alati enesekindlad, julged ja ettevõtlikud, siis ei murra teid ükski maru.

Pärituult teile purjedesse ja seitse jalga vett kiilu alla!

Roomet Leiger
TalTech Eesti Mereakadeemia direktor

Roomet Leiger

Laeb infot...