Tallinna Tehnikaülikool

Rektor Tiit Land kuulutas Tallinna Tehnikaülikooli 104. aastapäeva akadeemilisel aktusel välja taaselustatud Rektori Karika võistlussarja. Rektori Karikas on ajalooliselt olnud üks väga tähtis ning populaarne võistlussari, mis tõi omavahel kokku tehnikaülikooli tudengid, töötajad ja vilistlased, et pidada maha võimsaid lahinguid erinevatel spordialadel, samal ajal esindades oma teaduskondasid.

Sellise võistlussarja olemasolu aitas tublisti kaasa ülikoolisisesele ühtekuuluvustundele - tudengitel oli võimalus oma enda õppejõududega karikavõidu nimel koos vaeva näha, vilistlasted kohtasid oma vanu koolivendi/õdesid ja loomulikult said nad anda ka ühe sooja käepigistuse oma endistele professoritele, kes neile ülikooliaastatel suurepärase hariduse andsid.

Ja täpselt sama eesmärk on ka uuenenud Rektori Karika võistlussarjal – lõhkuda võimalikult palju barjääre meie ülikoolipere vahel. Võimalusi selle tegemiseks on väga palju.

Rektori Karika võistluskava
 

2021. aasta lõpus viidi läbi küsitlus, milles paluti tudengitel kirja panna "spordialasid", mis võiksid kuuluda uuenenud Rektori Karika võistlussarja. Tulemused on teada ja otsused on vastu võetud. 2022/2023 Rektori Karika võistluskava:

 • 22. september 2022 - TalTechi Teatejooks (edasilükatud)
 • 18. oktoober 2022 – Slow Cow esitleb: Rektori karika mälumäng
 • 4. november 2022 - Teamsport.ee esitleb: Rektori karika ÖÖkorvpall
 • 5. november 2022 - Teamsport.ee esitleb: Rektori karika ÖÖ(pime)võrkpall
 • 26. november - Coolbet esitleb: Rektori karika pokker
 • 23. veebruar - Hartwall esitleb: Rektori karika Longero Pong
 • 24. märts Märts - Eesti Dartsi Liit esitleb: Rektori karika Darts
 • 14. aprill - Vilistlaskogu esitleb: Rektori karika rannavolle
 • 1.-8. mai - Rektori karika SammuChallenge
 • 4. mai - Rektori karika TalTechi Jooks
 • 9. mai - Rektori karika mobiiliheide
 • 17. mai - Rektori karika orienteerumine
 • 31. mai - Rektori karika autolükkamine

Nagu näha, siis uuenenud Rektori Karikasarjas on lisaks tõsisematele võistlusaladele ka "vähem tõsisemaid" ja seda ka kindlal põhjusel - olla ligipääsetavam võimalikult paljudele ülikoolipere liikmetele.

Kes võivad Rektori Karikast osa võtta?

Rektori Karikast on oodatud osa võtma kõik Tallinna Tehnikaülikooli endised ning praegused liikmed (tudengid, vilistlased, töötajad), kes igal võistlusalal esindavad oma enda teaduskondi.

Oleme teadlikud, et ajalooliselt on tehnikaülikooli teaduskondade nimekiri olnud hoopiski teistsugune. Nendel lugupeetud vilistlastel, kelle teaduskonda tehnikaülikoolis enam ei eksisteeri, peavad endale praeguste teaduskondade seast sobiliku valima.

Näide: Kui meie vilistlane lõpetas omal ajal matemaatika-loodusteaduskonna, siis praegusel hetkel oleks tema teaduskonnaks loodusteadukond.

Tallinna Tehnikaülikooli teaduskonnad:

 • Majandusteaduskond
 • Loodusteaduskond
 • Inseneriteaduskond
 • Infotehnoloogia teaduskond
 • Eesti Mereakadeemia

Murekoht töötajatega

Meie liikmeskonnas on tööl palju inimesi, kes ei ole tehnikaülikoolis kunagi õppinud ega ka ei tööta kuskil konkreetse teaduskonna all (dekanaat). Need on samuti grupp inimesi, keda tahaksime Rektori Karikaga ülikoolile lähemale tuua.  Selle probleemi lahendamiseks on loodud  "vaba-agendi süsteem”

Kõik töötajad (k.a ülikooli juhtkond ja need töötajad, kes konkreetselt kuskile kuuluvad) saavad ülikoolis olla nö vaba-agendid. Ülikooli töötajad ehk vaba-agendid võivad igal Rektori Karika etapil endale ise teaduskonna valida või lasta end teiste ülikoolipere liikmete poolt värvata. Vaba-agentide süsteemi ei kuulu dekaanid ega prodekaanid.

Auhinnad


See, mille nimel kõik teaduskonnad omavahel võistlema hakkavad, on samuti muutunud – lisaks sellele, et igalt etapilt on osavõtjatel võimalik endaga erinevaid toredaid auhindu koju kaasa viia, koguvad kõik osavõtjad enda teaduskonnale ka punkte. Punktid loetakse kevadsemestri lõpus kokku ning kuulutatakse välja Rektori Karika võitja.

Võidutsevale teaduskonnale kuulub uhke rändkarikas, mida hakatakse tervele ülikooliperele ja külalistele valgustatud klaasvitriinis eksponeerima. Lisaks antakse võidutsevale teaduskonnale õigus viia ellu nende endi poolt valitud projekt, mille korraldamisel paneb õla alla meie enda kallis tehnikaülikool, nii nõu kui jõuga ja loomikult ka finantsiliselt.

Iga teaduskond, eesotsas üliõpilaskoguga, korraldab ideekonkursi ning valib hiljemalt kevadsemestri esimese nädala lõpuks välja ühe idee/projekti, mis teaduskonna võidu puhul koostöös ülikooliga ellu viiakse. 

Võitva teaduskonna idee võib põhimõtteliselt olla mis iganes, kuid see peab olema kuidagi kasulik tervele ülikooliperele (ühiselamute juures asuva korvpalliväljaku renoveerimine, tuhandete uute puude istutamine mõne ägeda peo, seminari korraldus, või lausa kutsuda mõni maailmakuulus kõneleja meile ülikooli)

Punktisüsteem


Rektori Karika punktisüsteem koosneb kahest osast: võistlussarja kuuluvatelt aladelt saadud punktid ning osavõtu ehk aktiivsuspunktid. 

Võistlussarja punktid:

 • I koht - 120p
 • II koht - 100p
 • III koht - 80p
 • IV koht - 70p
 • V koht - 60p 


PS! Rektori Karika võistluspunktid saab kirja ainult teaduskonna parim võistkond/võistleja. 

Aktiivsuspunktide süsteem: 

Iga osavõtja (tudeng, töötaja, vilistlane) toob oma teaduskonna esindamise eest automaatselt aktiivsuspunkti, olenemata mis koha ta võistlustel sai (samuti saab aktiivsuspunkti ka eelpoolmainitud kultuuriüritustest osa võtmine). 

Aktiivuspunktige jagamisel hakatakse kasutama ka koefitsiente

Liikmete arv teaduskonniti erineb kohati väga palju, mis tähendab, et õiglase süsteemi saavutamiseks peab paika panema koefitsiendid. Käesoleva õppeaasta liikmeskonna statistika põhjal panime paika, kui palju iga teaduskond aktiivsuspunkte saama hakkab: 

 • Inseneriteaduskond: 1
 • IT teaduskond: 1,11 
 • Majandusteaduskond: 1,46
 • Loodusteaduskond: 5,65 
 • Merekakadeemia: 6,15 

Kõikide Rektori Karikaga seotud täpsemad juhendid ja reeglid ilmuvad juba uuel nädalal. Etappide täpsemad kuupäevad ja juhendid ilmuvad kõikidesse meie kanalitesse juba samuti õige pea. Rektori Karika esimene etapp, TalTechi Teatejooks, on toimumas tulevasel neljapäeval, 22.09. Seega, kallid teaduskonnad, pange kokku oma parimad tiimid ja kohtume Nõmme metsade vahel! 

Lisainformatsioon Rektori Karika kohta:

Tom Erik Luoma-aho
tom.luoma-aho@taltech.ee

Laeb infot...