Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse, arenduse, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri ametikohale valiti praegune Tallinna Tehnikaülikooli professor ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor Renno Veinthal.

Renno Veinthal

„Tuleviku tööturg vajab senisest rohkem laiemate teadmiste ja heade õpioskustega kõrgelt kvalifitseeritud oskustöötajaid ja spetsialiste. Näen oma ühe olulise ülesandena püsiva rahastusega elukestva õppe- ja täienduskoolituse süsteemi edasi arendamist kõigile vanusegruppidele. Pidades silmas kehtiva teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava kõiki eesmärke, sean kesksele kohale Eesti tööjõu tootlikkuse kasvatamise. Soovin näha meie teadusruumi veelgi kiiremat arengut nii kvaliteedis kui olulisuses Eesti ühiskonna ja majanduse ees seisvate väljakutsete lahendamisel ning anda oma panus, et lubadused, mida osapooled andsid 2018. aastal Eesti teadusleppe sõlmimisel, saaksid täidetud,“ ütles Renno Veinthal.

Renno Veinthal töötab alates 2007. aastast Tallinna Tehnikaülikooli professorina ning juhtis alates 2008. aastast tehnikaülikooli materjalitehnika instituuti. Ta on kaitsnud tehnikaülikoolis doktorikraadi tehnikateadustes. Aastatel 2015-2020 oli Renno Veinthal tehnikaülikooli teadusprorektor, misjärel jätkas professorina mehaanika- ja tööstustehnika instituudis.

Renno Veinthali tööle asumise aeg on veel kokku leppimisel. Asekantsleri ametiaeg kestab viis aastat.

Laeb infot...