Tallinna Tehnikaülikool

Ministeeriumid tellivad koroonakriisi mõjude analüüsiks Eesti Teadusagentuuri toel seitse rakendusuuringut, mis pakuvad teaduspõhist tuge kriisijärgseks poliitikakujundamiseks. Tellitavad uuringud tegelevad muuhulgas näiteks kriisi majandusmõjusid hindava IT-rakenduse arendusega, viiruse võimaliku leviku hindamisega reoveepuhastist võetud proovide alusel, distantsõppe kogemuste ja mõjuga Eesti üldharidussüsteemile ning koroonakriisi väljakutsetega Eesti välispoliitikas.

Ministeeriumid tellivad koroonakriisi mõjude analüüsiks Eesti Teadusagentuuri toel seitse rakendusuuringut, mis pakuvad teaduspõhist tuge kriisijärgseks poliitikakujundamiseks. Tellitavad uuringud tegelevad muuhulgas näiteks kriisi majandusmõjusid hindava IT-rakenduse arendusega, viiruse võimaliku leviku hindamisega reoveepuhastist võetud proovide alusel, distantsõppe kogemuste ja mõjuga Eesti üldharidussüsteemile ning koroonakriisi väljakutsetega Eesti välispoliitikas.

„Teadmistepõhist poliitikakujundamist toetavate rakendusuuringute erakorralises taotlusvoorus võimaldame ministeeriumitel tellida koroonakriisi mõjude leevendamisega või analüüsiga tegelevaid uuringuid, millest oleks abi ka tulevaste kriiside ennetamisel. Tänaseks heakskiidu saanud uuringuplaanidele tuleb jooksvalt lisa ning kõik tellitavad uuringud peaks käivituma suve jooksul,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juht Liina Eek.

Uuringuteemad kiitis heaks ministeeriumite teadusnõunike hindamispaneel. Valdkondlikku teadus- ja arendustegevust toetava RITA programmi erakorralisest taotlusvoorust saab sedapuhku tuge kuus ministeeriumi.

Kellele ja kuidas toetusmeetmeid suunata?

Koroonakriisi leevendamiseks on loodud mitmeid ettevõtetele suunatud leevendusmeetmeid. Rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös tellitavas uuringus analüüsitakse majandusmõju hindamise eri aspekte. „Kõige tõhusamate ettevõtetele suunatud toetusmeetmete väljatöötamiseks on vaja asjakohaseid alusandmeid. Värske teaduspõhine info ja metoodika annavad võimaluse täpsemalt hinnata, kellele neid suunata ning millised lahendused on efektiivsemad kriisiolukorra lahendamisel,“ selgitas üht uuringuvajadust rahandusministeeriumi teadusnõunik Reelika Vahopski: „RITA programmi uuringute toetuse abil on ettevalmistamisel Covid-19 majandusmõju hindamiseks ja leevendusmeetmete suunamiseks kasutatava IT-rakenduse edasiarendus. Uuringu tulemusena loodav rakendus võimaldab teha teadmistepõhiseid otsuseid ka järgmiste võimalike kriiside korral.“

RITA kiiret sekkumist võimaldavate rakendusuuringute erakorraline taotlusvoor sai võimalikuks tänu lisaeelarvest teadusvaldkonnale eraldatud vahenditele. Uuringute eelarvest vähemalt 10 protsenti on ministeeriumite omaosalus,  90 protsenti ehk 198 400 eurot katab Eesti Teadusagentuur RITA programmi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest. RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil targaks rakendusuuringute tellijaks ja kasutajaks.

Kontakt: Liina Eek, RITA programmi juht 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

Laeb infot...