Tallinna Tehnikaülikool

Detsembrikuu keskel autasustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Tehnika ja tehnoloogia valdkonna magistriõppe tasemel tegid auhinnalaua puhtaks IT-teaduskonna tudengid ja arvutisüsteemide instituudi kaasjuhendaja.

Magistriõppe astme parima töö autor Sergei Jegorov koos haridusminister Tõnis Lukasega.
Magistriõppe taseme parima töö autor Sergei Jegorov koos haridusminister Tõnis Lukasega. Foto: Henri-Kristian Kirsip.

Kahe võidutöö juhendaja, arvutisüsteemide instituudi professori ja arukate süsteemide keskuse juhi Eduard Petlenkovi sõnul on mõlemad tööd ettevõtluse ja tööstuse vaatest väga olulised, kuna aitavad lahendada päriselu probleeme ning viia tooteid uuele tasemele.

Esimese preemia saanud Sergei Jegorovi konkursitöö „Vahevararaamistik digitaalse kaksiku üksuste infovahetuseks“ käsitleb digitaalsete kaksikute tehnoloogiat, mis on autotööstuses kiiresti kasvav arengusuund ja lubab luua täpse ning tootliku keskkonna simulatsiooni, testimise ja ennustava hoolduse jaoks. Töö autor kirjutab, et autonoomsed sõidukid on erijuhtumid - suur arv andureid võimaldab genereerida piisavalt andmeid selleks, et luua täpne ja keeruline keskkond autonoomsete sõidukite testimiseks ja analüüsiks. Lõputöö pakub vahevararaamistiku digitaalse kaksiku üksuste infovahetuseks ning selgitab, kuidas digikaksiku üksusi kokku seotakse. Töö juhendajad olid Anton Rassõlkin ja Eduard Petlenkov.

Teise preemia pälvinud Molika Measi konkursitöö „XAI baasil veatuvastuse, diagnostika ja jälgimise meetod ventilatsioonimasinate jaoks“ tulemusena töötati Eesti iduettevõtte R8 Technologies jaoks välja uudne metodoloogia ja algoritmid, mis aitas nende tarkvaralise tööriista – R8 Digitaalse Operaatori, viia uuele tasemele. See tööriist tagab tehisintellekti abil ärihoonetes kõrgeima sisekliima minimaalsete kuludega ning kogub selleks andmeid reaalajas (24/7) ja õpib hoone dünaamikat, et optimeerida selle energiakäitumist. Töö juhendajad olid Yuri Belikov ja Ahmet Köse.

Kolmanda preemia sai inseneriteaduskonna tudengi Fred-Georg Pääro konkursitöö „Tootmise jälgimissüsteem väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks“, mille eesmärk oli välja töötada süsteem, mis jälgib tootmise efektiivsust, seadmete kasutust ja personali panust. Kuigi viimastel aastatel turule jõudnud palju sarnaseid süsteeme, esineb neis puudusi, mis viitavad edasiarendamise vajadusele. Pääro sõnul näitas olemasolevate süsteemide analüüs selgeid mustreid, kus peamised probleemid on kõrged haldamisnõuded, kallid teenusetüüpi lahendused ja mittetööstusliku riistvara kasutamisest tulenevad tehnilised aspektid. Töö juhendajad olid Kristjan Pütsep ja Eduard Petlenkov.

Magistriõppe tasemel märgiti ära ka tarkvarateaduse instituudi tudengi Ekaterina Zhuchko (Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool) konkursitöö „Koolutuskindlate kinnistusskeemide formaalne analüüs tõestusassistendiga EasyCrypt“. Juhendajad olid Denis Firsov ja Sven Laur.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes sai teise preemia Andri Buschi konkursitöö „Lühiajaliste elektriturgude kauplemisstrateegia arendus tuuleenergia tootjale“ eest. Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas märgiti ära E-tervise magistriõppekava tudengi Birgit Aasmäe konkursitöö „Tegurid, mis mõjutavad valmisolekut osalemaks jagatud otsuste tegemisel onkoloogilise seisundi korral“. Doktoriõppe üliõpilaste astmes sai teise preemia tervisetehnoloogiate instituudi doktorandi Juhan Reimandi konkursitöö „Amüloid-beta staatuse vastuolu PETuuringul ning liikvorianalüüsil: kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus“ eest.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Laeb infot...