Tallinna Tehnikaülikool

Kevadsemestril 2022 on võimalik kõikidel huvilistel deklareerida vabaainena õppeaine „Sissejuhatus ringmajandusse“. Õppeaines tutvustavad Eesti parimad eksperdid kiirelt tõusva majandusvaldkonna, ringmajanduse, põhimõtteid kui ka rakendamise võimalusi erinevates valdkondades.

Ringmajandus

Aines osalejad saavad teada, mis on rohepööre ja selle olulisim väljund ringmajandus. Suurepärane võimalus õppida hetkel väga aktuaalset teemat.

Rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping: “Ringmajandusalased teadmised on muutuva majanduse kontekstis A ja O. Soovime pakkuda kõige kaasaegsemat teemat meie tudengitele, et tööturul saavutada just nende teadmistega edumaa.”

Teemad

 • Sissejuhatus ringmajandusse
 • Lineaarne ja ringne majandusmudel
 • Elurikkus ja elukeskkond
 • Euroopa strateegiad: nende kujundamine ning mõju ulatus
 • Jätkusuutlikud ärimudelid, ühiskonnad ja üksikisiku vastutus
 • Jäätmed
 • Olelusring
 • Toote elutsükkel
 • Energia ja keskkond
 • Rohelised energiatehnoloogiad
 • Päikeseenergeetika
 • Ringmajandus ja maavarad
 • Roheline keemia ja selle mõõdikud
 • Uued materjalid tööstusjäätmete baasil
 • Bio(ring)majandus
 • Puidujäätmed ja puidu kaskaadkasutus
 • Plasttoodete disain ringlusse võtuks, plasttoodete elukaar, plasti ringlussevõtu meetodid
 • Ringmajanduse rakendamine tekstiili- ja rõivatööstuses ning sellega seotud valdkondades
 • Ringmajanduse rakendamine ehitussektoris

Õppejõud

Rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping
Lektor Ulrika Hurt 
Vanemlektor Tiia Plamus
Vanemteadur Niina Dulova 
Täisprofessor Sergei Preis 
Täisprofessor  Maarja Grossberg
Teadur Rutt Hints 
Kaasprofessor Olle Hints 
Kaasprofessor Riina Aav
Täisprofessor Andres Trikkel
Professor Jaan Kers
Kaasprofessor Andres Krumme
Lektor Simo Ilomets

Info õppeaine deklareerijale

Vastutav õppejõud: vanemlektor Tiia Plamus
Ainekood: EKX0020
Maht: 3 EAP
Toimumisaeg: esmaspäeviti, 24.01-10.05.2022 kell 14.00-15.30
Asukoht: U04-103

Ainekaardiga tutvu siin

Laeb infot...