Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas integreerida teadust, ettevõtlust, päris-elu väljakutseid ja koosloomet? Kuidas teha seda nii, et eri osapooled saaksid sellest reaalset kasu?

Collider Euroteq

Eelmisel õppeaastal alguse saanud EuroTeQ Collider tuleb sel sügisel jälle. Alustame esmakordselt uue ingliskeelse vabaõppeainega „Roheleppe kiirendi: Jätkusuutlik tulevik“ (3 EAP) (in Eng:  Green Deal Collider: Sustainable Futures), mis lähtub probleem- ja projektõppe põhimõtetest ja on ühtlasi oluliseks EuroTeQ Collideri* väljundiks TalTechis

Õppeaine eesmärgiks on toetada ülikooli töötajaid ja tudengeid teaduspõhise ettevõtluse edendamisel ja arendada tehniliselt teostatavaid ja majanduslikult elujõulisi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid Euroopa rohepöörde elluviimisel.Põhiõppejõududeks on Ergo Pikas (Ehituse ja arhitektuuri instituut, abiprofessor tenuuris) ja Kätlin Kangur (Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Disaini ja tehnoloogia tulevik magistriõppekava programmijuht). Aines tehtavate projektide/lahendatavate väljakutsete mentoritena saavad olema kaasatud TalTechi erinevad uurimisrühmad.     

Aine on suunatud eeskätt magistrantidele ja doktorantidele ja ei ole piiritletud ühegi konkreetse õppekava/valdkonnaga. Lisaks on väga oodatud ka avatud ülikooli täiendusõppijad.  Samuti on see tudengile hea võimalus jätkata projektiga soovi korral lõputöö raames ja/või mitmekesistada enda tegevussuunda.  

Aine kulmineerub 2022. aasta kevadele sarnase Waste Challenge lõppüritusega, kus tudengite meeskonnad tutvustavad TalTechi Mektorys õppeaines tehtud projekte/lahendatud väljakutseid. Parimatele meeskondadele on välja pandud rahalised auhinnad ja võimalus osaleda rahvusvahelisel võistlusel EuroTeQaThon. Viimase peaauhinnaks on reis Brüsselisse.  

Õppeaine avaüritus, kus tutvustatakse aine eesmärke ja kontseptsiooni ning uurimisrühmade esindajad enda projekte/väljakutseid, toimub juba 7. septembril kell 17.00-19.00 Mektorys. Registreeri üritusele. 

Lisainfo:  karl-erik.karu@taltech.ee ja ethel.praks@taltech.ee

*EuroTeQ Collideri näol on tegemist probleem- ja projektipõhise õppega, kus õppetöö käigus antakse tudengitele (sh uurimisrühmade/ettevõtete poolt) jätkusuutlikkuse valdkonnast väljakutsed, millele tudengid meeskondadena lahendusi leiavad.  Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. 

Laeb infot...