Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool teeb jätkusuutliku valdkonna teemadel palju ära juba praegu. Meil on teadusgruppe, kes panustavad ringmajandusse. Teadusgruppe, kes tegelevad loodusressursside tõhusama kasutamisega.  Ja ka neid, kes tegelevad tuleviku energeetika, sealhulgas tuleviku jätkusuutliku targa linna lahendustega.

Oma tulevikusihte julgeme me seada veel ambitsioonikamalt. Tallinna Tehnikaülikool on oma uues arengukavas selgelt välja toonud, et soovib panustada Eesti ühiskonna säästvamaks ja jätkusuutlikumaks muutmisse. Jätkusuutliku arengu kontseptsiooni väljatöötamise ja indikaatorite seadmisega soovib ülikool olla teenäitaja, kuidas ka Eesti ühiskond seda teha võiks.

Samamoodi soovime me välja töötada ringmajanduse strateegia, seda koostöös töötajate ja teadusgruppidega. Linnakule soovime me teha kliimakava, elurikkuse kava ja liikuvuskava. Need on vaid mõned väikesed sammud, mis kõik kokku annavad suure terviku. See tervik on jätkusuutlik ülikool, eeskuju kõigile Eesti ühiskonna liikmetele.

Me soovime panustada ka õppekavade arendamisse. Alustame tegevustega juba selle aasta lõpus. Soovime välja töötada raamistiku, mis lubab õppekavadesse integreerida ringmajanduse ning jätkusuutliku arengu teemad. Nende tegevuste kaudu me panustame ÜRO säästva arengu eesmärkidesse ja seeläbi strateegiasse "Eesti 2035".

Rohepööre – see on mõtteviis. Päris muutused algavad meist endist.

Laeb infot...