Tallinna Tehnikaülikool

TalTechis töötades on kindlasti võimalik inimesel oma täit potentsiaali kasutada.

Portrait of Roomet Leiger

Miks ma TalTechis töötan?

Tallinna Tehnikaülikool on aastakümneid olnud Eesti innovatsiooni üks suuremaid eestvedajaid ning Eesti Mereakadeemia roll selles on tagada merehariduse järjepidev areng ja aina kasvav kvaliteet. Minu jaoks on tänane positsioon TalTech Eesti Mereakadeemia direktorina ainulaadne võimalus omada nii suurt kaalu merenduse valdkonna järelkasvu kujundamises, seda nii tulevase tööjõu kui ka teadus-ja arendustegevuse seisukohalt. Eks meri kutsub meremeest ikka ja alati, aga tänasel päeval vastan sellele kutsele pigem aktiivselt purjetades. Kõik see, mis minu tänane töökoht ja pere mulle pakub, hoiab mind kindlalt siin.


Miks soovitan TalTechi tööle tulla?

TalTechis töötades on kindlasti võimalik inimesel oma täit potentsiaali kasutada. See avatud ja sõbralik õhkkond ning uuendusmeelne ja muutusi juhtiv keskkond on see, mis võimaldab igaühel oma eesmärkide poole püüelda. Olla osa sellest tehnoloogia lipulaevast, mis tänases maailmas on eestvedaja, mitte kaasamineja, on võimalus, millest tuleks kindlasti kinni haarata.