Tallinna Tehnikaülikool

Liina Tabri on Kuressaare kolledži Läänemere Sinimajanduse Arenduskeskuse juhataja alates 16. maist.

Liina Tabri

Palun tutvusta ennast.

Põlise saarlasena olen kange ja visa nagu kadakas ja elan põhimõttel, et kui midagi teha, siis täieliku pühendumisega. Mul on kogu aeg sada asja teoksil, alates jooksutreeningute läbiviimisest ja nelja väikese lapse kantseldamisest kuni kogukonna elu elavdamise, rahvatantsu, jooga ja loodusmatkade korraldamiseni. Mulle on oluline jätkusuutlik ja roheline mõtteviis ning püüan igal võimalusel ka kaaskondlasi samas suunas mõtlema suunata.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uuel töökohal kasu on?

Keskkonnatehnoloogina ja keskkonnakaitse õppeaine külalislektorina oman laia silmaringi keskkonnateemades, sh sini- ja ringmajanduse küsimustes. Botaanika ja mükoloogia doktoriõpingud ning osalemine rahvusvahelistes teadusprojektides on andnud kogemused nii tiimis töötamisest kui ka teadusuuringute organiseerimisest, teostamisest, publitseerimisest, esitlemisest. Töö kohalikes omavalitsustes keskkonnaspetsialistina on avardanud silmaringi praktilise elu probleemidest, mis seotud ehitus- ja planeerimistegevuste, jäätmemajanduse ja looduskaitsega. Töötamine Eesti Teadusagentuuris teaduse populariseerimise üksuses on heaks eelduseks noortele suunatud teadustegevuse korraldamisel. Suurepäraseid kogemusi infopäevade, seminaride ja koolituste korraldamisest, koolitusmaterjalide koostamisest ning ettevõtjate ja teadlastega suhtlemisest on andnud töötamine Horizon 2020 keskkonnavaldkonna konsultandina.

Mida tahad Läänemere Sinimajanduse Arenduskeskuse juhatajana korda saata?

Eelkõige soovin tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste, kõrgkoolide ja ettevõtetega, et lahendada reaalelulisi probleeme nii Saaremaal kui ka laiemalt Läänemere regioonis. Keskusest peab koos Kuressaare kolledžiga juba lähitulevikus saama lipulaev maakonna teadusmaastikul ning keskkonnaalaste väljakutsete lahendamisel. Selleks on vajalik välja arendada korralik õppe- ja teadustöö taristu.

Taimeteadlasena hindan kõrgelt Saare- ja Muhumaad ja selle elurikast keskkonda ning püüan iga hinna eest selle püsimisse panustada. Tahan oma teadmiste ja entusiasmiga sütitada nii noori kui eakamaid inimesi ning mõjutada nende edaspidiseid otsuseid ja valikuid nn rohelisemate suunas. Valikkursused gümnaasiumi(te)le, Saaremaa teaduskool, õpilaste suveülikoolid on vaid mõned näited Läänemere Sinimajanduse Arenduskeskuse tulevikutegevustest.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Suureks üllatuseks on TalTechi Kuressaare kolledži tore, ühtehoidev ja soe kollektiiv. Tegusa ja aktiivse meeskonnana töötamisel on tunne, et ühiste eesmärkide nimel oleme võimelised ka tulest ja veest läbi minema!

Laeb infot...