Tallinna Tehnikaülikool
  • Baltic Workboats AS (asutatud 2000) – Läänemere regiooni suurimaid töölaevaehitajaid, teenis 2018. aastal oma kaubamärki kandvate töölaevade ehitusega üle 40,1 miljoni euro,

  • Aktsiaselts Luksusjaht  (asutatud 1995) – põhitegevusena toodab Rootsi kaubamärkide jahte ja kaatreid ning lisaks mitmesuguseid mudeleid, 2018. aasta müügitulu ületas 9,7 miljonit eurot.

Saaremaine kompetents

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laevaehitusettevõtete uuringu valimi tehastes töötas 2018. aastal 384 inimest, neist 346 Saaremaal. Aastail 2016-2018 loodi valimi ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal Saaremaa laevaehituses 72 uut töökohta, mis on maakonna kontekstis märkimist väärt. Saaremaa laevaehituse suurimad tööandjad on muidugi Baltic Workboats AS ja Aktsiaselts Luksusjaht, kus 2019. aasta lõpus töötas vastavalt ca 175 ja ca 100 inimest. Lisaks võib välja tuua, et väikelaevaehituse kompetentsikeskuses töötasid samal ajal laevaehituse professor, järeldoktor-teadur, 2 doktorant-nooremteadurit, mudelkatsete ekspert jne. Karjäär Saaremaa meretööstuses võib tähendada nii meistri, inseneri kui ka teadlase ametit.

Saaremaa laevaehituse tänastele edulugudele pandi alus 90ndatel, kui värsketel ettevõtjatel oli julgust Skandinaaviast nii kliente-partnereid kui ka uusi tehnoloogiaid otsida. Nüüdseks on olukord hoopis teistsuguseks pöördunud.

Saare laevaehituses on tegijaid mitmelt poolt maailmast, ent neid toovad siinsesse tööstusse – ja teadusse – kohapealsed kasvuvõimalused. Tullakse sünergiast osa saama, mitte enam teenäitajaks.

Väikelaevaehituse õpet pakutakse Eestis samuti vaid Saaremaal: kutsehariduse tasemel Kuressaare Ametikoolis ja rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskuses.

Eksport moodustas 2018. aasta laevaehituse müügitulust rekordilised 83% ehk Eesti laevatoodangut eksporditi enam kui 47 miljoni euro väärtuses. Baltic Workboatsi töölaevad moodustasid 72% kogu ekspordi müügitulust. Baltic Workboats AS teenis 2018. aastal ekspordist 84% ettevõtte müügitulust ehk ligi 33,7 miljonit eurot. Olulisima ekspordi sihtriigina jätkas 2018. aastal Rootsi, kus Eesti laevaehitusettevõtted teenisid müügituluna kokku ligi 22 miljonit eurot.

Saaremaalt üle 150 laeva aastas

Mitmesuguseid töö- ja lõbusõidulaevu ehitatakse Saaremaal igal aastal ca 150 (ettevõtete majandusaasta aruannete ja avaldatud info põhjal). Kohalikest tehastest väljuvad näiteks keeruka tehnoloogiaga varustatud piirivalve patrull-laevad, päästelaevad, reisiparvlaevad, kiirkaatrid, aga ka elustiilitooted, luksuslikud matkapurjekad ja klassikalised hobikalapaadid. Laevaehituses kasutatakse nii alumiiniumisulameid kui ka plastkomposiitmaterjale.

Saaremaa laevatehaste, eriti omabrändide ühiseks jooneks on väikeseeriatele ja eriprojektidele keskendumine, mis ongi Eesti laevaehituse nišš. Eesti tehased on arendanud kaasaegsed tooteplatvormid, mis kiiresti ja asjatundlikult iga kliendi vajadustele kohandatakse.

Peamiselt liigitub kogu Saaremaa laevatoodang väikelaevadeks, ent tänu Baltic Workboatsi ettevõtmistele on selles erandeid. Suurimad Saaremaal valmivad laevad on Baltic Workboatsi eriotstarbelised töölaevad, näiteks reisiparvlaevad, mille pikkus ületab 24 meetrit ehk väikelaevaks lugemise piiri. Nii suuri laevu ehitab Baltic Workboats aastas 1-2, lisaks 3-4 väiksemat. Alumiiniumisulamist töölaevu toodab ka Alunaut OÜ (asutatud 1996), mis on lisaks tegev lõbusõidu- ja sportpaatide ehituses. Kokku lisandub veele aastas üle 20 Alunaudi kaubamärgiga aluse.

Aktsiaselts Luksusjaht müüb igal aastal umbes 30 kaatrit ja 10 purjejahti, kõik komposiitmaterjalidest. Saare Yachts OÜ (asutatud 2016 (1993)) valmistab omanimelise kaubamärgi all 5-6 jahti aastas. Mõlema tehase suurimad mudelid on 46-47 jala pikkused purjejahid. Kõige laialdasemalt tuntud Saaremaa paadimark on aga vast legendaarsed Kassed, mida Kasse Paadid OÜ (asutatud 1996) ehitab igal aastal ca 80-90.

Ja kui pikk on suurim Saaremaal ehitatud laev? Baltic Workboatsis valminud 99,7 meetri pikkused praamid Saturn, Neptunus ja Tellus, mis teenindavad sõitjaid Rootsis. Pardale lubatakse kuni 297 reisijat.

Artikkel ilmus ajakirjas Meremees

Laeb infot...