Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Kuressaare Väikelaevaehituse kompetentsikeskusesse jõudis hiljuti uus ja saarel ainulaadne SLA 3D printer. Sellega saab kiirelt ja mugavalt printida suurt täpsust nõudvaid laevamehhaanika detaile.

„Siiani oleme tegelenud SLA prinditud materjalide omaduste katsetamisega. Esimene suurem kasutus ootab printerit järgmisel semestril, kui tudengid saavad seda kasutada oma kursuseprojektide loomisel,“ rääkis kompetentsikeskuse mehhatroonikainsener Kaarel Koppel.
 
SLA printimise eeliseks on keeruliste ja tugevate detailide prinditavus, mis pinnakvaliteedilt on võrreldavad survevaluvormis valmistatuga.
 
Koppel rääkis, et seoses elektrilaevade tulekuga on kaasaegses laevaehituses väga põhjalikult asutud üle vaatama, kuidas laeva kaalus kokku hoida, et säästa energiat. „3D printimine on selles valdkonnas teedrajav – näiteks Hollandi ettevõte Fiberneering on välja töötanud spetsiaalse SLA prinditava vaigu, mis moodustab komposiitkatetega, nagu süsinikfiiber, väga püsiva sideme,“ selgitas ta. Nii saab printida kergeid kuid ülitugevaid funktsionaalseid detaile. Näiteks valmistas Fiberneering jahtlaevale teisaldatava trepi, mis kaalus kõigest 1 kg.  
 
SLA-ga saab printida: värvilisi, läbipaistvaid, painduvaid ning kuni 300’C temperatuure taluvaid ja isegi elektrit juhtivaid detaile. Disainer on detailide kuju valikul täiesti vaba.
 
Printimistehnoloogiast saadud kasu ei väljendu ainult detaili omadustes. Koppel selgitas, et võrreldes vanade meetoditega, kus osade ja vormide välja freesimisel tekib tohutus koguses jäädet, tekib 3D printimisel prügi väga vähe ja see on ELi piirangute valguses ettevõtete jaoks oluline. „Laeva komponentide kaalu märkimisväärne vähendamine muudab lihtsamaks ka remonditööd. Kui varem tuli raske valatud sõukruvi vahetamiseks laev viia kuivdokki, siis prinditud komposiitkruvi saab tuuker kaenlasse võtta ja selle suvalises kohas vee all üksi ära vahetada,“ kinnitas ta.
 
SLA printeri kompetentsikeskusesse soetamisega saavad tudengid õppida praktiliselt tundma uusi tehnoloogiaid, teadlased saavad seda kasutada oma uurimistööks ja ettevõtjad tootearenduseks.
 
Lisaks SLA-le on väikelaeva kompetentsikeskuses ka kolm FDM printerit ja nii saab näiteks FDM-iga teha laevamudelile kere, SLA-ga aga peenemad osad.

SLA printimine

Laeb infot...