Tallinna Tehnikaülikool

Suurem mitmekesisus ja võrdsed võimalused kõigile – need on Euroopa ülikoolide kesksed põhimõtted. Ent kuidas neid eesmärke rakendada? Saksa akadeemiline vahetusteenistus (DAAD) intervjueeris nelja ülikoolide liidu (ENGAGE.EU, ENGLIGHT, EUniWell ja EuroTeQ) esindajat, et uurida nende plaanide ja meetmete kohta, mis aitaksid kaasa mitmekesisema ning avatuma Euroopa kõrghariduse loomisele.

Carla Albrecht-Hengerer
Carla Albrecht-Hengerer. Foto allikas: EuroTeQ

Tervet lugu saate lugeda (saksa keeles) DAAD-i veebisaidilt. 

Käesolevas artiklis on eesti keeles ära toodud artikli osa EuroTeQi kohta ja Müncheni Tehnikaülikooli projektijuhi Carla Albrecht-Hengereri sõnavõtt. 

„Kultuuridevaheline ja interdistsiplinaarne õpe ning võrdsed võimalused ja ühiskondlik ühtekuuluvus on EuroTeQ Engineering University eesmärgid. Edendame uuenduslikke õppevorme, mille teeme partnerülikoolide üliõpilastele veebi vahendusel kättesaadavaks. Mitmekesisus on  meie koostöö aluseks. Tehnikaülikoolina keskendume innovatiivsele arengule nii ühiskonnaga koostöös kui ka ühiskonna nimel. Haridusvõimaluste kättesaadavaks tegemine ja elukestva avatuse edendamine hariduses on selles üliolulisel kohal. Seetõttu on meie jaoks väga tähtis, et kokku tuleksid eri haridusliku taustade, erialade ja vanustega õppijad.

Eesmärkide saavutamiseks on EuroTeQ välja töötanud projektipõhise õppeaine, mis võetakse 2022. aasta kevadel kasutusele kuues EuroTeQi partnerülikoolis. Projekti nimi on „Collider“, sest see toob kokku üliõpilased, valdkonna eksperdid ja võimaluse korral ka kutseõppijad, kes töötavad tööstuspartnerite toel üheskoos selle nimel, et pakkuda lahendusi praegustele ühiskonnaprobleemidele.

Me arendame ka muid lühiajalisi õppevorme, mida nimetatakse mikrokvalifikatsioonideks. Loodame neid kasutada selleks, et pakkuda täiendavat koolitust konkreetsetes valdkondades, tuua professionaalid tagasi ülikooli, toetada üliõpilasi erialadega, mis ei kuulu tavapärasesse õppekavasse, ning pakkuda kutseõppijatele võimalust ülikoolis õppida. EuroTeQ soovib kaasata ka tööstuspartnereid. Üheskoos arutame järjepidevalt oskuste ja nõuete üle, mida lõpetajatelt ja spetsialistidelt oodatakse.

Kõiki projekti eelnimetatud tegevusi hindab teaduslikult spetsiaalne töörühm. Nii soovime teha järeldusi selle kohta, mil määral EuroTeQ täidab oma lubadusi mitmekesisuse ja kaasatuse osas.“

Carla Albrecht-Hengerer on EuroTeQ Engineering University koordineeriv projektijuht ja töötab Müncheni Tehnikaülikoolis.

Selles rollis koordineerib ta erinevaid EuroTeQiga seotud töövaldkondi – nt elukestev õpe, uuenduslik õpe ja õpetamine ning Euroopa ja riiklikud kvalifikatsiooniprofiilid – ning peab teabevahetust tööstuspartnerite, muude Euroopa liitude ja Euroopa Komisjoniga.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Laeb infot...