Tallinna Tehnikaülikool

Märtsis alustas TalTech Tallinna Sadamas erinevaid liikuvusteenuseid ühendava andmevahetusplatvormi MaaS XT katsetusi. Vajalikke andmete kogumiseks ja MaaS XT testimiseks sõidab sadamaterminalis kahe kuu jooksul isejuhtiv minibuss. 

MaaS XT on FinEst Targa Linna Tippkeskuse ja TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi arendatud andmevahetuse platvorm, mis võimaldab turvaliselt siduda erinevaid liikuvusega seotud teenuseid. Teisisõnu: kui siiani on reisija sunnitud nägema palju vaeva sõiduplaanide, teenusepakkujate ja transpordiviiside vahel valimisega, siis MaaS XT puhul piisab, kui reisida soovija sisestab reisi algus- ja lõpp-punkti ning kellaajad. 

 Omavalitsused saavad platvormi abil viia ühistransporditeenuse nõudepõhiseks, arvestada enam kodanike isiklike vajadustega.  “Ka sotsiaal-, haridus- või haiglatranspordi toetused saab muuta automaatseks ja vajaduspõhiseks ning vähendada niiviisi oluliselt halduskoormust,” ütles TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juht prof Raivo Sell.  

“Targa ja kestliku linna oluline näitaja on ka nutikas andmete ristkasutus, mis selle projekti puhul võimaldab inimestele pakkuda vajaduspõhiseid lahendusi, omavalitsusel aga suunata ressurssi vaid vajalikesse teenustesse,” lisas FinEst Targa Linna Tippkeskuse juht Ralf-Martin Soe. ”Tuleviku transpordile mõeldes on siht luua nii sujuv ja tark süsteem, et isiklikust sõiduautost loobumine muutub lihtsaks.”

 MaaS XT põhineb Eesti e-riigi ja X-tee kontseptsioonil, platvormil, millega on lihtne liidestuda nii riigi erinevatel IT-lahendustel (SKAIS, Rahvastikuregister, jne) kui ka erasektori teenusepakkujatel. Peamine fookus on nõudepõhisel teenusel ja multimodaalsel (buss, rendiauto, elektritõuks, isejuhtiv minibuss) liikumisviisil, aga ka isejuhtivate minibusside kui nn viimase miili olulise lüli sidumisel tavabusside võrguga.

 MaaS XT lahenduse linnakeskkonnas piloteerimine on jaotatud kahte etappi. 1. märtsil alustati Tallinna Sadama ja Linnahalli juures andmete kogumise, süsteemi seadistamise ja isejuhtivate busside teenindusala kaardistamisega. 

 Piloodi järgmine etapp algab 1. aprillil, mil liitub teine nn viimase-miili transport Rae vallas. Mõlemad isejuhtivad bussid ühendatakse MaaS XT lahendusega praegu toimivasse Tallinna ühistranspordi liinivõrku. Samal ajal katsetatakse ka reisiplaneerijat ja MaaS kasutajaliidest nõudluspõhisele transpordile. Selles etapis on linna- ja vallakodanikel võimalus ka isejuhtivate bussidega kaasa sõita. 

 Pilooti tehakse rakendusteadusliku eksperimendina. Seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi projekt "FinEst Targa Linna Tippkeskus". Loe lisa SIIT ja SIIT.

Vaata ka teleuudist SIIT.

Laeb infot...