Tallinna Tehnikaülikool

Sandra Särav on Bolti Baltikumi valitsussuhete juht ja globaalse kestliku arengu juht. Ta on lõpetanud TalTechis tehnoloogiaõiguse magistri ja pärast ülikooli töötanud nii Brüsselis Euroopa Komisjonis kui ka Eesti avalikus sektoris. Talle on südamelähedaseks jäänud ka ülikoolielu – Sandra õpetab õiguse instituudis Euroopa Liidu õigust ja e-valitsemise õiguslikku raamistikku.

Sandra Särav

Kus ja kellena õiguse eriala lõpetajad töötavad?

Minu tööpraktika on näidanud, et õiguse õppekava lõpetanutel on tööpõld täpselt nii lai, kui kujutlusvõime lubab. Olen ise töötanud ülikoolis projektijuhina, erinevates rollides ministeeriumis ning viimati valitsussuhete juhina tehnoloogiaettevõttes. Klassikaliselt arvatakse, et õiguse lõpetanud peavad asuma tööle advokaadibüroodesse või riiklikku õigussüsteemi. Aga see mõte on iganenud – iga asutus vajab juristi ja Eestis kui start-up’ide riigis on selles rollis väga vingeid võimalusi.

Mida peaksid kõik õigusteaduse kohta teadma?

See ei ole lihtne. Aga ei peagi olema. Õigusteadusest saadavad teadmised on nii laiapõhjalised, et võimaldavad hakkama saada väga erinevates eluvaldkondades. Ja jurist või advokaat ei ole generalist, st spetsialiseerumise valimine nii koolis kui juba töövaldkonda valides võib luua väga erinevaid karjäärisuundi ja seega võib olla õige karjäärivalik väga erineva taustaga inimestele: energeetika, transport, tehnoloogia või hoopis keskkonna-alane, aga ka traditsioonilisemad kriminaalõigus, perekonnaõigus, maksundus, jms.

Millised iseloomuomadused peaksid olema heal õigusteadlasel?

Sügav õppimishimu, järjekindlus ja järjepidevus, visadus, aga ka loovus ja suurepärane suhtlus- ning suhestusoskus.

Milline on suurim müüt, mida õigusteaduse kohta kuulnud oled?

Mõte, et õigusteadus on igav ja kuiv. Kindlasti ei ole. Iga eriala võib olla kuiv, kui sa oled vale eriala õppimas – õigusmaailm on hoopis ääretult põnev ja nüansirikas, aga vajab pühendumist.

“Universaaljuristide” aeg on möödas. Kõigele keskendumine ei anna eelist üheski valdkonnas. Edueelise annab ühele valdkonnale keskendumine ja selle põhjalik tundmaõppimine. TalTechi õiguse instituudis saab bakalaureuseõppes spetsialiseeruda EL ja rahvusvahelisele õigusele ning rahvusvahelistele suhetele. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/oigusteadus

Laeb infot...