Tallinna Tehnikaülikool

Peagi 10-aastaseks saav SCC on põnevate uuenduste lävel: meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamise projekt kinnitati suvel Vabariigi Valitsuse korraldusel riikliku tähtsusega teadustaristute investeeringute kavasse.

SCC-s on võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Projekti abil täiendatakse SCC teenusevalikut uusimate uurimismeetoditega, arendades muuhulgas autonoomsete laevamudelite avaveekatseid ning virtuaal- ja liitreaalsust rakendavaid projekteerimis- ja katsevõimalusi.

Eesti Teadusagentuur toetab Tehnikaülikooli SCC projekti elluviimiseks ligi 1,8 miljoni euroga, TalTechi omaosalus on 5% projekti kogueelarvest. Kogu investeering suunatakse Saaremaale väikelaevaehituse kompetentsikeskuse taristu uuendamiseks ning virtuaalprojekteerimise rakenduskeskuse loomiseks. Koostöös ettevõttega Baltic Workboats AS luuakse nutika disaini keskus, mis toetab virtuaal- ja liitreaalsuse rakendamist laevaehituses. Projekti lõpuks on kavandatud 31.08.2023.

Kuressaare linnapilti arendusprojekt muutusi ei too, ent SCC uuenevasse taristusse kuulub edaspidi ka väike hoone Komandandi tänava ääres, mida praegu kasutab Kuressaare Ametikool. Peagi valmistab SCC seal mudeleid ja prototüüpe.

  • katsete kvaliteedi tõstmiseks katsebasseini tehnoloogia parendamine,

  • aero- ja hüdrodünaamiliste katsete juurutamiseks AR-VR võimekuse loomine,

  • laevaehituses ja -disainis uute tootmistehnoloogiate ja mõõtemetoodikate rakendatavuse valideerimiseks merekliimaspetsiifilise materjalilabori laiendamine,

  • nutika disaini ehk virtuaalprojekteerimise rakenduskeskus integreerituna laevaehituse ettevõtete igapäevatootmisega, mis võimaldab teaduritel katsetada loodu rakendatavust ja loob eeldused kaasaegsete projekteerimisoskustega laevaehitusinseneride praktikaks,

  • mudelite ja prototüüpide valmistamise võimaluste loomine.

EESMÄRGID

  • Parim taristu meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud Eesti teaduse arenguks ja rahvusvaheliseks teaduskoostööks,

  • parim taristu meretööstuse innovatsiooni toetavateks rakendusuuringuteks.

Laeb infot...