Tallinna Tehnikaülikool

SCC ja TTÜ biorobootikud katsetasid mudelkatsebasseinis allveeroboti uut veevoolukiiruse mõõteseadet, mis baseerub rõhusensoritel. Antud seadet kavatsetakse tulevikus rakendada erinevatel allverobotitel keskkonnaseireks ja arheoloogilisteks uuringuteks.

Seadme arendusel on eeskujuks võetud kalade bioloogia. Hetkel tegelevad TTÜ teadurid mõõteseadme arenduse ning kalibreermisega. Tulevikus saab robotile anda käsu tunnetatud info alusel midagi teha või kuidagi käituda.

Arendustöö eesmärk on välja töötada senisest odavam, väiksem ja kergem seade, mida on võimalik kasutada väiksematel allveerobotitel. Arendusega tegeleb 15-liikmeline põhitiim, kuid koostöösse on kaasatud rohkem inimesi ja laboreid ka väljastpoolt Eestit.

Tehnoloogia arendamisega on töötatud juba aastaid, aga rakendusliku poolega alustati mullu septembris. Mudelkatsebasseinis toimunud katsete põhjal saadud infoga plaanitakse veebruaris minna Hispaaniasse, et tehnoloogiat juba päris roboti peal katsetada.

Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 7. raamprogramm ROBOCADEMY projekti raames.

all
Foto: Valmar Voolaid
Allveerobot
Foto: Valmar Voolaid

Juan Francisco Fuentes Perez ja Christian Meuer tegid kompetentsikeskuses allveeroboti liikumist juhtiva sensori tööks vajaminevaid katseid

Laeb infot...