Tallinna Tehnikaülikool

1. jaanuarist 2018 asub Kuressaares Meremajanduse keskus, kuna TTÜ Eesti Mereakadeemia kaks keskust said ühise nime. Uus nimi peegeldab keskuse tegevusvaldkondi ja loob ühtse kuvandi.

Anni Hartikainen, Meremajanduse keskuse juht, selgitab: 

"Uus nimi ei muuda meie seniseid plaane ja õppe- ning teadus- ja arendustegevus jätkuvad samas suunas. Meremajandus on süsteem, mille elementideks on muu hulgas ka laevandus, sadamad, merendusalane teenindus, laevaehitus, mereturism ning teised mere- ja rannikupiirkondade majandusega seotud valdkonnad. Just need on Saaremaa-spetsiifilised teemad, millega me Meremajanduse keskuses töötame.

Meremajanduse keskuse nimi aitab Kuressaares antavat kõrgharidust ja pakutavaid teadusteenuseid avalikkusele tutvustada. Nimi täpsustab meie fookust, ent on piisavalt laiapinnaline, et klappida meie keskuse arenguga paljudeks aastateks. Mereakadeemia Kuressaares asuva keskuse selge, ühtne identiteet on oluline ka Saaremaa kogukonnale.“

SCC on osa Meremajanduse keskusest ja jätkab oma igapäevast teadus- ja arendustööd. Ettevõtetele pakub väikelaevaehituse kompetentsikeskus katse-, projekteerimis- ja materjaliarenduse teenuseid, samuti koolitusi ja erialateavet.

Laeb infot...