Tallinna Tehnikaülikool

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) taotles veesõidukite meresõiduomaduste uurimiseks ja oskusteabe ettevõtetesse siirdamiseks edukalt Euroopa regionaalarengu fondist 860 000 eurot toetust. Uue projekti rahaline maht on kokku 1 075 000 eurot ja selle raames jätkatakse aastail 2016-2019 käivitatud uuringuid ja teabetööd.

Projekti teadusarenduse osas uuritakse väliseid konstruktsioonielemente, mis veesõidukeid säästlikumaks muudavad. Leiud tõendatakse nii eksperimentaalsete basseini- ja avaveekatsete kui ka arvutuslike simulatsioonidega. Senised teadmised SCC-s uuritavate konstruktsioonielementide mõjust on maailmas napid.

„Projekti edu kinnitab veelkord, et väikelaevaehituse kompetentsikeskuses alanud uuringud jätkuvad, meie asjatundlikkus hüdrodünaamikas ja meretehnoloogias areneb pidevalt ning SCC küpseb rahvusvaheliselt tuntud teadusarenduskeskuseks. Saaremaal jätkub täiesti uue erialase teadmuse loomine.“ – Mihkel Kõrgesaar, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia laevaehituse professor

„Uurime katseliselt ja arvutuslikult pritsmeliiste, mis on veesõidukite välised konstruktsioonielemendid. Nende kasutamine on väikelaevaehituses levinud, ent põhineb paljuski oletustel ja praktilisel kogemusel. Meie töö pakub teaduspõhise vastuse, kas ja millistest pritsmeliistudest tegelikult kasu on.“ – Mikloš Lakatoš, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant

Projekti teadmus- ja teabesiirde tegevuste eesmärk on kompetentsikeskusse koondunud teadmuse kandmine ettevõtetesse. Tegevuste raames luuakse mehitamata veesõidukite, projekteerimise ja tugevusarvutuste teemaliste koolituste läbiviimiseks materjalid, koostatakse uudiskirja ning osaletakse rahvusvaheliste erialavõrgustike töös.

Projekt vältab 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2023. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse partner projektis on Eesti Meretööstuse Liit, mis panustab teabe vahendamisse meretööstuse ettevõtetele ja rahvusvahelistele erialaorganisatsioonidele.

„Tegemist on kahtlemata väga olulise panusega Eesti laevaehitussektori arendamisse. Mul on siiralt hea meel, et saame nii TalTechi kui Eesti Mereakadeemia poolt selles ettevõtmises eestvedajad olla.“ – Roomet Leiger, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor.

„Kompetentsikeskuse idee käivitamisest möödunud 10 aastat on olnud pöörase arengu aeg. Kõik algsed partnerid on endiselt meiega. Olen tehtu üle tõesti siiralt uhke, usun, et ka partnerid. Lähiaastate peamisi märksõnu on rahvusvahelistumine, nii teaduses, ettevõtetele teenuste pakkumisel kui ka laevaehituse õppes.“ – Anni Hartikainen, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja.

A picture containing person, indoor

Description automatically generated

Laeb infot...