Tallinna Tehnikaülikool

Seitsme Euroopa riigi ülikooli maapõueressursside õppeprogrammid ootavad kandideerima loodusteadustest huvitatud 15-19-aastaseid Eesti koolinoori. Reisi- ja elamiskulud kulud kaetakse summas 1000 eurot. Avalduse esitamiseks on aega veel kuus päeva. 

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemteadur Rutt Hintsi sõnul on õppeprogrammide eesmärk pakkuda põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiastme õpilastele “käed külge” praktikavõimalusi väljaspool Eestit. “Õpilased saavad valida seitsme Euroopa ülikooli ja uurimisasutuse vahel ning osaleda ühes nende programmis. Meie partnerülikoolide õppeprogrammid keskenduvad maavarade uurimise-kaevandamise ning nendest toodetud toodete väärindamise, käitlemise ja säästliku töötlemise ning taaskasutuse teemadele,” rääkis Hints, kes usub, et programm annab lisaks väärt teadmisi, mis võimaldab noorel huvi korral ise panustada säästlikku resurssikasutusse ja rohepöördesse.

Praktikat saab teha seitsmes Euroopa riigis: Itaalia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Ukraina,  Rumeenia, Austria ja Eesti (Tallinn). Õppeprogrammis saab osaleda nii füüsiliselt kui ka nö üle veebi. Füüsiline praktika toimub ainult siis, kui seda võimaldavad rahvusvahelised, riiklikud, kohalikud ja vastuvõtva asutuse sise-eeskirjad, mis kehtivad kavandatud praktika ajal.

Konkursil välja valitud õpilased saavad reisi- ja elamiskulude katmiseks toetust kuni 1000 euro ulatuses. Kui kandideerija soovib osaleda Eestis ja osutub valituks Tallinna Tehnikaülikooli programmi, siis toetatakse reisi- ja elamiskulusid summas 500 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada dokumendid (inglise keeles). Kandideerimise tähtaeg on 22. mai kell 18.00.

Täpsem info õppeprogrammide ja registreerimise kohta.

Õppeprogramme viiakse läbi RAISESEE projekti raames.

TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.A

Fotodel Eesti noored Andres ja Kristi õppeprogrammides 2019. aastal.

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
geo@taltech.ee
+372 51 21 131 
 

Laeb infot...