Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus teatas, et sel sügisel kandideerivad kolmele uuele akadeemikukohale kaheksa kandidaati – teiste seas Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris Maarja Grossberg-Kuusk.

Maarja Grossberg-Kuusk
Professor Maarja Grossberg-Kuusk

Arvuti- ja tehnikateaduste valdkonnas on Maarja Grossberg-Kuuse konkurentideks Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi professor Alvo Aabloo ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov.

Kaks tähtsat sammast

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere rõhutas, et läbimurdeline teadus tugineb enamasti kahel varasematest teadmistest koosneval sambal. „Üks neist on viimaste teadussaavutuste suurepärane tundmine valdkonna laiemas kontekstis ja teine läbimurde kitsama valdkonna arengute ja mõttemallide uuenemise tajumine. Sarnaselt sellele vajab tugev ja tasakaalustatud teaduste akadeemia tippkompetentsi nii klassikalistes distsipliinides kui ka uutes, kiiresti arenevates suundades,“ sõnas ta.

Teiste valdkondade kandidaadid

Füüsika valdkonnas on kandidaadid Tartu Ülikooli füüsika instituudi professorid Heikki Junninen ja Kaupo Kukli ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur Toomas Rõõm.

Sotsioloogia valdkonnas kandideerivad Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor Veronika Kalmus ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor Ellu Saar.

Kandidaadid tutvustavad end 25. oktoobri konverentsil, mis kantakse otse üle akadeemia veebilehel. Valiku teevad akadeemikud akadeemia üldkogul 7. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Eelmisel aastal valiti akadeemikuks Tallinna Tehnikaülikooli uurija-professor ja jõuelektroonika uurimisrühma juht Dmitri Vinnikov.

Laeb infot...