Tallinna Tehnikaülikool

Selgunud on EMP Balti teaduskoostöö programmi teise vooru tulemused. Teises (Leedu) voorus rahuldati Taltechi esitatud 28st taotlusest nelja teadusprojekti.

Positiivse otsuse said TalTechi projektid:
„Industrial Internet methods for electrical energy conversion systems monitoring and diagnostics“ (professor Anouar Belahcen),
„Micro-level responses to socio-economic challenges in face of global uncertainties“ (professor Kadri Männasoo),
„Advancing human performance in cybersecurity“ (professor Olaf Maennel),
„Development of Semi-Transparent Bifacial Thin Film Solar Cells for Innovative Applications“ (professor Ilona Oja Açik).

Kokku rahastatakse selles voorus 11 teadusprojekti enam kui 10 miljoni euro eest.

Balti teaduskoostöö programm on Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatav programm, mille eesmärk on soodustada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike teaduskonsortsiumide teket, mis aitaksid kaasa piirkonna arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele ning omaksid laiemat rahvusvahelist väljundit. Programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorantide kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning partnerite edasist koostööd võimaliku jätkurahastuse taotlemisel erinevatest Euroopa Liidu ja regionaalse arengu koostöö programmidest.


Lisainfo: https://www.lmt.lt/en/news/11-baltic-research-projects-led-by-lithuanian-scientists-receive-more-than-10-million-euros/3543

Rahastatud ja mitterahastatud projektide nimekirjad leiab siit: https://www.lmt.lt/en/international-cooperation-programmes/baltic-research-programme/the-results-of-the-call-for-proposals-in-lithuania/3422

Järgmise EMP Balti teaduskoostöö programmi vooru (Läti) taotluste esitamise tähtaeg on 19.10.2020.

Kontakt TalTechi teadusosakonnast Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee

Laeb infot...